Zwrot nadpłaty podatku pocztą – koszty

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Podatki to zmora każdego przedsiębiorcy. Spowalniają one rozwój firm i zwiększają bezrobocie. Jednak fiskus w pewnych sytuacjach pozwala na zwolnienie z ich płacenia a tym, którzy zapłacili go zbyt dużo zwraca.

Podatnicy spodziewający się zwrotu nadpłaconego podatku mogą go otrzymać na kilka sposobów:

Zwrot nadpłaty na wskazany w rozliczeniu rachunek bankowy

Jest to obecnie chyba najpopularniejsza metoda otrzymania pieniędzy za poprzedni rok. By móc z takiej możliwości skorzystać podatnik powinien przede wszystkim poinformować fiskusa o chęci otrzymania zwrotu środków tym sposobem – uczynić to może poprzez zaznaczenie na dokumencie podatkowym „okienka” na formularzu ZAP-3. Sytuacja ta dotyczy jednak tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców formularzem uprawniającym do otrzymania nadpłaty jest CEIDG-1. Wyrażenie chęci otrzymania zwrotu w tej formie sprawi jednocześnie, że US przekaże nadpłatę na wskazany numer konta nawet w sytuacji, gdy PIT w takiej formie składaliśmy wiele lat temu.

Pieniądze otrzymamy jednak pod pewnymi warunkami:
  • musimy poinformować urząd skarbowy, że z takiego rozwiązania nadal mamy zamiar korzystać,
  • posiadamy numer PESEL i jest on wpisany do odpowiedniego rejestru,
  • nie prowadzimy pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • nie jesteśmy podatnikami VAT,
  • nie jesteśmy płatnikami podatków,
  • nie jesteśmy płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.
Zwrot podatku w przypadku przedsiębiorców jak mowa wyżej może być dokonany przez formularz CEIDG – 1. Podatnicy, którzy chcą otrzymać zwrot podatku bezpośrednio na konto a nie poinformowały o fakcie posiadania rachunku na który środki pochodzące ze zwrotu mają zostać przelane wniosek w tej sprawie muszą złożyć jak najszybciej – w urzędzie skarbowym w którym dokonują corocznych rozliczeń. Muszą dowiedzieć się także o tym czy zwrot nie został już zrealizowany inną metodą. Analogiczna sytuacja ma miejsce jeżeli podatnik chciałby otrzymać zwrot podatku na konto lecz po fakcie poinformowania numer jego rachunku uległ zmianie – musi nie tylko o tym fakcie poinformować US lecz także złożyć też formularz ZAP-3 wraz z podaniem nowego numeru konta. Formularz ten należy także złożyć jeżeli zamierzamy odbierać przyszłe zwroty innym niż przelew na konto sposobem. Pamiętajmy także o tym, że składając wniosek musimy zaznaczyć, że z rachunku na rzecz przyszłych przelewów rezygnujemy. Czynimy to w odpowiednim polu.

Zwrot przekazem pocztowym

Opcja ta jest w znacznie mniejszym stopniu wykorzystywana przez podatników ze względu na duże koszty – wynoszą one 1% od kwoty na którą opiewa przekaz. Należy również zapłacić kwotę w wysokości 5,20 zł co w przypadku małych zwrotów nie będzie mieć większego znaczenia. Stracą na niej natomiast podatnicy oczekujący wysokich zwrotów sięgających kilku tysięcy złotych opłata ta wynieść może już nie kilka a kilkadziesiąt złotych. Ową kwotę podatnik będzie musiał zapłacić również w przypadku gdy fiskus nie będzie znał naszego numeru rachunku oraz kiedy z tej formy zwrotu zrezygnujemy. Należy o tym pamiętać aby nie spotkała nas jako podatników przykra niespodzianka.

Osobisty odbiór w kasie urzędu skarbowego

Jest to ostatni możliwy sposób, aby odebrać zwrot nadpłaconego podatku. Wymaga jednak ponownego uda się do urzędu aby tej czynności dopełnić. Czynność ta nie jest pozbawiona jednak obowiązków, które musimy wykonać aby ubiegać się o zwrot w tej właśnie formie – musimy w ”informacjach uzupełniających” ten fakt określić. Jako, że sposób zwrotu nadpłaty można wybrać w dogodnym dla siebie momencie – musimy poinformować fiskusa o fakcie zmiany poprzez złożenie korekty. Pojawia się analogiczna sytuacja jak w przypadku przelewu na konto – podatnicy muszą sprawdzić czy wypłata nie została już zrealizowana innym, wybranych wcześniej sposobem.

Pamiętajmy również, iż zwroty które nie przekraczają kwoty 8,80 zł fiskus przeznaczy na pokrycie naszych zobowiązań wobec siebie – szczególnie w przypadku podatników mających zaległości w płatnościach. Wyżej wymieniona kwota może zostać również przeznaczona na nasze przyszłe zwroty w wysokości ją przekraczającej.