Zwolnienie ze składek ZUS – czy jest możliwe?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, czy jest możliwe zwolnienie ze składek ZUS, będących sporym obciążeniem finansowym, zwłaszcza w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności. Jak się okazuje, jest to możliwe na mocy tzw. ulgi na start.

Ulga na start, czyli dobrowolne zwolnienie ze składek ZUS, to jeden z najważniejszych zapisów Konstytucji Biznesu, który wszedł w życie po koniec kwietnia. Ulga polega na tym, że początkujący przedsiębiorca (lub rozpoczynający działalność po 5 latach przerwy) nie musi płacić składek na ZUS przez pierwsze pół roku od rejestracji firmy.

Uwaga! Zwolnienie obowiązuje jedynie wobec składek na ubezpieczenie społeczne – obowiązkowa pozostaje składka zdrowotna, która w 2018 r. wynosi 319,94 zł. Co ważne, zakładana działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w danym lub poprzednim roku podatkowym przedsiębiorca wykonywał czynności wchodzące w zakres działalności. Ulga dotyczy osób, które zarejestrowały firmę od 30 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z zamysłem ustawodawców, ulga na start ma zachęcać ludzi do zakładania własnych firm oraz stanowić ułatwienie finansowe dla początkujących przedsiębiorców. Z drugiej strony, nieopłacana składka na ubezpieczenie społeczne sprawia, że przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. W razie choroby nie dostanie zasiłku chorobowego, a gdy ulegnie wypadkowi nie będą mu przysługiwały świadczenia z funduszu wypadkowego. Jednak jak już wspomnieliśmy, jest to ulga dobrowolna, więc jeśli przedsiębiorca nie chce, nie musi z niej korzystać.

Po uldze na start – mały ZUS

Po sześciu miesiącach zwolnienia ze składek ZUS na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca nadal będzie mógł skorzystać z kolejnej ulgi, czyli tzw. małego ZUS-u. Polega on na tym, że przez kolejne dwa lata działalności opłaca się składki w preferencyjnej wysokości (w 2018 r. suma składek małego ZUS-u z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wynosi 520,10 zł – kwota nie obejmuje składki na FP). Oznacza to, że nowi przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg dotyczących składek ZUS łącznie przez 2,5 roku od zarejestrowania działalności.