Zwolnienie z VAT ze względu na limit sprzedaży

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Od 1 stycznia 2014 przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT mogą, a niekiedy także muszą, dokumentować zawierane transakcje za pomocą faktur, a nie rachunków. W większości przypadków muszą oni umieszczać na fakturze informację o podstawie zwolnienia z VAT. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki.

Elementy, które muszą znaleźć się na każdej fakturze, zostały wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z pkt. 19 tego zapisu, przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na tego typu dokumentach informacji o podstawie zwolnienia z VAT. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków.

Księgowość online

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, podatnik zwolniony z podatku VAT ze względu na limit sprzedaży nie musi informować na fakturze o podstawie zwolnienia. Dokument taki musi zawierać jedynie:
  • datę wystawienia
  • numer
  • nazwy obu stron transakcji
  • rodzaj towaru lub usługi
  • ich miarę, ilość lub zakres
  • cenę jednostkową towaru lub usługi
  • kwotę należności ogółem
Nie jest zatem konieczne wskazywanie na fakturze podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku. Warto pamiętać, że do końca 2018 r. zwolnieni z podatku VAT będą przedsiębiorcy, u których wartość opodatkowanej sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym sumy 150 tys. zł.