Obrót złotem inwestycyjnym a zwolnienie z VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obrót złotem inwestycyjnym jest czynnością zwolnioną z podatku VAT. Mimo to, należy prowadzić taką ewidencję sprzedaży złota, która pozwala zidentyfikować jego nabywców.

Według art. 121 ustawy o VAT, mianem złota inwestycyjnego określa się:
  • złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe
  • złote monety, które spełniają łącznie poniższe warunki:
    • posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych
    • zostały wybite po 1800 roku
    • są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia
    • są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie
Warto pamiętać, że złote monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego UE spełniają powyższe warunki przez cały rok obowiązywania spisu. Co więcej, nie traktuje się ich jako przedmiotów kolekcjonerskich o wartości numizmatycznej.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Jak już wcześniej wspomniano, obrót złotem inwestycyjnym jest czynnością zwolnioną z podatku VAT. Dzieje się tak na mocy art. 122 ustawy o VAT. Wyszczególniono w nim, że "zwolniona z tego podatku jest dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego ". Uwaga – zwolnienie to obowiązuje także wobec usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy.

Pamiętajmy jednak o tym, że mimo zwolnienia z podatku VAT, firmy zajmujące się obrotem złotem inwestycyjnym na mocy art. 109 ust. 3 ustawy o VAT mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży. Ewidencja ta powinna zawierać takie dane dotyczące nabywcy, które umożliwiają jego identyfikację. Chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, numer NIP itd. Ważne jest także to, że w niektórych sytuacjach, określonych w art. 123 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować z powyższego zwolnienia.