Zwolnienie podmiotowe – co to takiego?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Rozpoczynający działalność przedsiębiorcy mają prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czym dokładnie jest to zwolnienie i czy dotyczy ono wszystkich firm? Podpowiadamy!

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT całej sprzedaży mają prawo skorzystać przedsiębiorcy spełniający określony w art. 113 ust. 1 warunek dotyczący wielkości obrotu. I tak, w 2018 r. limit zwolnienia podmiotowego z VAT-u nadal wynosi 200 tys. zł w skali roku. Oznacza to, że mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, u których obrót ze sprzedaży opodatkowanej w 2017 r. nie przekroczył 200 tys. zł.

Zwolnienie podmiotowe VAT jest również dedykowane osobom, które dopiero rozpoczynają własną działalność w trakcie roku podatkowego, o ile przewidywana wartość nie przekroczy limitu, oczywiście proporcjonalnie w stosunku, jak długo będzie prowadzona działalność w danym roku.

Po przekroczeniu limitu zwolnienie podmiotowe traci swoją moc. Wówczas powraca obowiązek podatkowy, a podatnik musi opodatkować całą transakcję.

Zwolnienie podmiotowe z VAT – czy dla wszystkich?

Limit sprzedaży to nie jedyny warunek dotyczący możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ustawie zapisano, że przywilej ten nie dotyczy firm zajmujących się sprzedażą:
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej),

 • wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych,

 • innych niż nowe środki transportu,
 • zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji),

 • terenów budowlanych,
 • budynków, budowli lub ich części,

 • nowych środków transportu,
 • usług prawniczych,
 • usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt,
 • a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
 • usług jubilerskich.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Każdy podatnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Aby to zrobić, musi złożyć do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie (formularz VAT-R) przed rozpoczęciem miesiąca, od którego ma zacząć obowiązywać rezygnacja.

Z drugiej strony, podatnik, który zrezygnował lub utracił prawo do zwolnienia podmiotowego VAT, może z niego korzystać ponownie. Oczywiście ponownie dotyczy go warunek limitu sprzedaży, ale dodatkowo musi minąć przynajmniej rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia.