Zobowiązania podatkowe zapłacisz nie tylko przelewem

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Konto bankowe przez wiele osób uważane jest za jeden z najdogodniejszych sposobów regulowania bieżących zobowiązań.

Nie inaczej dzieje się w przypadku przedsiębiorców – posiadanie konta firmowego ułatwia i znacząco przyspiesza regulowanie płatności wobec urzędu skarbowego czy ZUS. Prowadzenie firmy bez rachunku nie jest więc możliwe, zwłaszcza, że obowiązek jego posiadania wymuszają na właścicielach firm najważniejsze dla nich przepisy zawarte w:
  • Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
  • Ordynacji podatkowej,
  • Ustawy o VAT.
Zgodnie z zapisami w w/w aktach prowadzący działalność przy pomocy firmowego konta przyjmuje płatności od innych podmiotów gospodarczych oraz ich dokonuje. Konto firmowe służyć mu będzie również do dokonywania transakcji jednorazowych powyżej kwoty 15000 euro jak też do płatności podatku oraz zwrotu ze strony urzędu skarbowego wynikającego z nadpłaty. Stąd też głównie z kont a tym samym przelewów za ich pomocą korzystają firmy zobligowane prawnie do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak też innych rejestrów służących poprawnemu wyliczeniu należności podatkowych - dniem zapłaty jest dzień w którym nastąpiło obciążenie firmowego rachunku wyliczoną przez przedsiębiorcę kwotą.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Jednakże od ogólnie przyjętej reguły płatności podatków przelewem ustawodawca odpuszcza także możliwość płatności gotówką bądź kartą kredytową. Pierwszy przypadek – płatności gotówkowe przysługują jedynie przedsiębiorcom prowadzącym firmę na małą skalę (skala mikro) którzy dodatkowo:
  • Zatrudniają mniej niż 10 pracowników średniorocznie,
  • W danym roku obrotowym osiągnęli obrót netto ze sprzedaży nie przekraczającą 2 mln euro lub też sumy aktywów sporządzonego bilansu za wybrany rok także do sumy 2 mln euro.

Realizują powyższe wytyczne przedsiębiorca ma możliwość płatności gotówkowej zarówno w kasie urzędu skarbowego, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredyto0wej jak też w urzędzie pocztowym czy coraz popularniejszych okienkach kasowych, terminem realizacji płatności jest natomiast dzień w którym wpłata została dokonana. Sytuacja przedsiębiorcy wygląda nieco inaczej w stosunku do opłat dokonywanych przy użyciu karty płatniczej.

Z tej formy płatności można skorzystać:
  • W przypadku przedsiębiorców u których podatki pobiera płatnik lub inkasent,
  • Gdy płatności podatkowe dokonywane są w formie zdematerializowanej (papiery wartościowe) lub też poprzez znaki akcyzy,
  • Płatności podatku nie dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Jeżeli płatność nie jest traktowana jako podatek lecz jako opłata skarbowa.