Zmiany w podatku VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od tego roku a dokładniej z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła nowelizacja ustawy podatkowej dotycząca towarów i usług czyli VAT.

Każdy przedsiębiorca powinien dowiedzieć się ze zmianami i zasadami dotyczącymi wystawiania faktur VAT, aby zapobiec przed popełnieniem błędów. Przedstawione poniżej zmiany są tak naprawdę najważniejszymi z naszego punktu widzenia, które maja wpływ na płatność VAT.

1. W tym roku przestaje obowiązywać zasada, która określa obowiązek podatkowy, który dotychczas powstawał z momentem wystawienia faktury. Nie może to jednak nastąpić później niż w 7 dniu począwszy od chwili wydania towaru bądź wykonania usługi. Tak więc zgodnie z nowymi przepisami moment przekazania towaru lub zrealizowania usługi będzie stanowił powstanie obowiązku podatkowego.
Zgodnie z obowiązującą ustawą faktura może zostać wystawiona maksymalnie do 15 dnia miesiąca następnego, w którym został wydany towar lub zrealizowana usługa (art. 106 i ustawy o VAT).

2. Reguła wystawienia faktury do 15 dnia następnego miesiąca, w którym dostarczony został towar lub usługa zawiera kilka odstępstw:
  • gdy zanim dokonano dostarczenie towaru lub usługi otrzymano całkowitą należność lub jej część, dokument sprzedaży sporządza się najpóźniej 15 dnia miesiąca następnego, w którym dostarczony został towar lub usługa;
  • w sytuacji, gdy faktura za usługi z branży budowlanej powinna zostać sporządzona najpóźniej 30 dni od daty ukończenia usługi.

3. Kolejna zmiana to definicja określająca podstawę opodatkowania, w której dotychczasową zasadą opodatkowania był dochód, a po nowelizacji zasadą naliczania podatku będzie decydowało całość co powoduje należność, jaką przedsiębiorca otrzyma z tytułu transakcji z kupującym.

4. Modyfikacja w terminie odliczeń podatku od towaru i usług (VAT)

Według nowych przepisów przedsiębiorca będzie mógł odliczyć podatek VAT w czasie rozliczenia za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy przedsiębiorcy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

Potrącenia podatku nie zrealizujemy wcześniej, niż w rozliczeniu za czas, gdzie przedsiębiorca posiadać będzie jedną fakturę. Przeciągnięcie czasu dla wystawiającego fakturę, przeciąga także termin odliczenia w rozliczeniu VATu.

5. Z uwagi na rozmaite zmiany każdy podatnik powinien zaznajomić się skrupulatnie, w taki sposób by prawidłowo wystawiał dokumenty sprzedaży z nowym rokiem. Nowelizacja powoduje także zmiany w rozliczeniach, zasadach wystawiania dokumentów sprzedaży.

Zobacz także:

Rejestr VAT