Zmiany w fakturowaniu od 2013 roku

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie, które wprowadza szereg zmian w zakresie fakturowania. Od 1 stycznia 2013 z wystawianych faktur znika np. data sprzedaży a w to miejsce pojawia się data dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

Zmian takich jak ta jest wiele choć tylko niektóre mają charakter obligatoryjny. Pozostałe można stosować fakultatywnie. Pozostała niezmieniona część umieszczanych na fakturze danych, stanowiąc odzwierciedlenie przepisów rozporządzenia fakturowego. Są to elementy tj. nazwa towaru lub usługi, stawki podatku, sposób wykazywania i zaokrąglania kwoty podatku.

Niewielkim zmianom uległ przepis o możliwości określenia w fakturze również kwot podatku dotyczących wartości dostarczonych poszczególnych towarów i wyświadczonych usług. Pozostały również szczególne uregulowania dotyczące faktur wystawianych przy transakcjach trójstronnych (wprowadzono jedynie zmiany o charakterze redakcyjnym).

Zlikwidowano natomiast wymóg umieszczania na fakturze niektórych danych. Są to m.in.:

- obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw
- obowiązek zamieszczania terminu płatności należności w przypadku małych podatników rozliczających się metodą kasową

Zaznaczyć należy jednak, że nie ma obowiązku umieszczania w/w informacji co nie oznacza, że ich umieszczenie jest błędem. Podatnicy nadal mogą takie dane umieszczać na fakturach dla własnych potrzeb dokumentacyjnych.

Zmiany, które pojawiły się w nowym rozporządzeniu generalnie upraszczają zasady fakturowania - zmniejszają ilość obowiązkowych danych na fakturze, wprowadzają możliwości podawania niektórych danych innych niż obecnie wymagane – w miejsce tych obecnie obowiązujących.

W sumie zniesiono obowiązek podawania niektórych 8 danych w fakturze. Niektóre zmiany są jednak fakultatywne. Podatnicy, którzy np. obecnie oznaczają faktury wyrazami „faktura VAT” nadal będą mogli to czynić w nowym stanie prawnym. Dodatkowo należy zauważyć, iż na fakturach podatnicy mogą również zawierać inne dane, które nie będą już wymagane jako obowiązkowe od 1 stycznia 2013 r.

Realne zmiany w fakturowaniu dotyczyć będą niewielkiej grupy podatników, którzy rozliczają VAT w procedurach szczególnych oraz małych podatników stosujących metodę kasową. Ale nawet ci podatnicy mogą zachować dotychczasowe oznaczenia faktur, pod warunkiem, że naniosą dodatkowe oznaczenia np. wyrazy „metoda kasowa” czy „procedura marży dla biur podróży”.

W konsekwencji zmienione przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2013 r. nie powinny powodować konieczności istotnych zmian w systemach księgowych choć przy wyborze aplikacji warto zapoznać się czy oprogramowanie jest w stu procentach zgodne z najnowszym rozporządzeniem.

Dane na fakturze

1. Znika nazwa „Faktura VAT” a w jej miejsce pojawia się „Faktura”. Dlatego od stycznia 2013 na wszystkich fakturach pojawiać się będzie "Faktura" choć ustawodawca nie zabrania nadal stosowania poprzedniego zapisu.

2. Faktury wystawiane w intaxo nie posiadają już nazw „Oryginał” i „Kopia”.

3. Nie trzeba umieszczać terminu płatności należności jeśli podatnik rozlicza się w oparciu o metod kasową .

4. Wystawiając faktury za usługi zagraniczne nie trzeba zamieszczać zdania „podatek VAT rozliczy nabywca”. Informację taką można zamieszczać w Uwagach choć obecnie nie jest to konieczne. Należy jednak pamiętać, że na takich fakturach musisz zamieścić zwrot „odwrotne obciążenie”.

5. Podatnicy wystawiający faktury VAT-MP przy metodzie kasowej muszą wystawiać faktury z nazwą „Faktura metoda kasowa” lub „Faktura VAT metoda kasowa”. Zmiana ta jest obligatoryjna.

6. Podatnicy, którzy dotychczas wystawiali faktury marża mogą stosować nazwę „Faktura” lub „Faktura VAT”. Nie można już używać nazwy „Faktura VAT marża”. W zależności od tego, czego marża dotyczy, na fakturze obowiązkowo muszą pojawić się słowa:

procedura marży – towary używane,
procedura marży dla biur podróży,
procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki.
procedura marży – dzieła sztuki,

7. Faktury wewnętrzne wystawiane od stycznia 2013 r. to teraz „Nota wewnętrzna”.

Faktury uproszczone

Istotną zmianą w przepisach dot. fakturowania to faktury uproszczone czyli takie, których wartość nie przekracza 100 euro lub 450 zł. Faktury uproszczone zawierać muszą:

- data wystawienia faktury,
- dane podatnika, który dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługę,
- rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
- należny podatek VAT bądź dane potrzebne do jego obliczenia.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów zabronione jest wystawianie faktur uproszczonych w następujących przypadkach:

- przy dostawie towarów na terenie Unii Europejskiej,
- sprzedaży wysyłkowej z / na terytorium kraju,
- gdy faktura wystawiana jest na prośbę osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
- dostawy towarów / świadczenia usług na terytorium państwa UE innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługi.

Chcesz sprawdzić jak łatwo wystawia się faktury w aplikacji intaxo.pl? Wypróbuj wersje demonstracyjną.Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+fakturowanie_21+grudnia_ost.pdf