Zmiana opon w aucie firmowym. Można zaliczyć do kosztów?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przedsiębiorca ponoszący wydatki na eksploatację środków trwałych będących własnością jego firmy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z użytkowaniem firmowych samochodów.

W kosztach może uwzględnić wszystkie wydatki poniesione na firmę (za wyjątkiem przepisów ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych – art. 23 oraz podatku dochodowym osób prawnych – art. 16 ust. 1 zawierających ograniczenia w tej kwestii) jakie ponosi firma eksploatując samochody. Jej właściciel może więc „wrzucić w koszty” wydatki związane z zarówno z zakupem nowych opon (zimowych i letnich) jak też poniesione w związku z ich przechowywaniem czy zmianą w autoryzowanym serwisie. Powstaje więc pytanie- czy każdy przedsiębiorca będzie mógł dokonać ujęcia w firmowych kosztach nabycia i eksploatacji samochodowych opon czy ten przywilej będzie przysługiwał tylko niektórym grupom podatników?

Zmniejszenie zobowiązania podatkowego firmy eksploatującej samochody nie przysługuje wszystkim ich posiadaczom. Z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w kwestii wymiany opon samochodowych może skorzystać tylko i wyłącznie podatnik który:
  • rozlicza się na zasadach ogólnych tj. skali podatkowej (stawki podatkowe 18 i 32%),
  • opodatkowany jest podłóg 19% stawki liniowej.
To jednak jeszcze nie wszystkie obostrzenia które podatnik chcący zaliczyć do kosztów wymianę opon w firmowym aucie dwa razy w roku (letnie na zimowe i odwrotnie) musi spełnić. Aby móc ubiegać się o zwrot wydatków musi pamiętać o ujęciu należącego do firmy auta w ewidencji środków trwałych lub zachować dokumentację rozliczeń na podstawie kilometrówki (wykorzystywanie samochodu do celów prowadzonej działalności jednocześnie nie będącego składnikiem firmowego majątku) tj. iloczynu stawki 1 km przebiegu pojazdu w stosunku do liczby km przejechanych w calach służbowych. Należy przy tym zauważyć, że przy wspomnianej kilometrówce przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia kosztów w całości – poniesione wydatki rozliczyć może tylko w części uwzględniając kwotę narzuconego limitu w zależności od rodzaju pojazdu. W roku 2014 obowiązują następujące stawki:
  • samochody osobowe o pojemności silnika poniżej 900 cm3 – 0,5214 zł/1 km,
  • samochody osobowe o pojemności silnika przekraczającej 900 cm3 – 0,8358 zł/ 1 km,
  • motocykle – 0,2302 zł/ 1 km,
  • motorowery – 0,1382 zł /1 km.
Stąd też odpisy podatkowe (VAT i podatek dochodowy) związane z dwukrotną wymianą opon w ciągu roku są bardziej opłacalne w przypadku samochodów stanowiących składnik majątku firmy – gdy firma posiada większą liczbę pojazdów odpisy są jeszcze korzystniejsze – dokonuje się ich bowiem na każde auto oddzielnie.