Zgłoszenie do ZUS - jak dokonać?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Obowiązki związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych powinny być przez każdego przedsiębiorcę szczególnie pilnowane.

O ile nie ma szczególnych wątpliwości w zakresie zarejestrowania się jako płatnika składek, gdyż często chodzi o sytuację, w której zakładamy firmę i dzięki wnioskowi CEiDG zostajemy do ZUS-u zgłoszeni automatycznie, to już w późniejszych etapach rozwijania działalności mogą pojawić się wątpliwości, co do tego, w jaki sposób zasygnalizować instytucji, że zatrudniamy osoby, które musimy ubezpieczyć.

Zgłoszenie zatrudnionego do ZUS

Jeżeli zatrudniamy osobę na umowę o pracę lub zlecenie (w tym drugim przypadku musi ona mieć ukończony 26 rok życia lub nie być studentem, jeżeli nie spełnia kryterium wieku) mamy obowiązek zgłosić ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzać za nią składki. Na umowie zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Na wypełnienie stosownego druku mamy 7 dni od dnia zatrudnienia. Stosowny formularz to ZUS ZUA. Jeżeli dane ubezpieczonego ulegną zmianie należy je aktualizować, dlatego warto pouczyć pracownika lub zleceniobiorcę o obowiązku informowania nas o takich sytuacjach.

Zgłoszenie członków rodziny zatrudnionego do ZUS

Warto pamiętać również o tym, że w określonych przypadkach mamy obowiązek zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również członków rodziny zatrudnionego. Popularne przypadki dotyczą małżonka, czy też dzieci, jednak warto zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami i kryteriami podlegania przez spokrewnione z pracownikiem lub zleceniobiorcą osoby pod system ubezpieczeniowy, bowiem jest ich całkiem sporo.

Nie w każdym przypadku bowiem zgłoszenie członka rodziny do ZUS będzie możliwe. Tak czy inaczej, tutaj również kluczowe są dla przedsiębiorcy informacje uzyskane od samego zatrudnionego - należy dołożyć wszelkich starań, aby były one aktualne i zgodne z normami ustalonymi przez prawo. Formularz rejestracji członków rodziny w ZUS, to druk ZCNA.

Należy także mieć na względzie, że jeśli prawo poszczególnych osób do ubezpieczenia ustanie, trzeba je na czas wyrejestrować. Przedsiębiorca musi zatem kontrolować bieżący stan rzeczy. Dobrze jest zobowiązać pracownika lub zleceniobiorcę do powiadamiania na temat aktualnej sytuacji ubezpieczeniowej zarówno członków rodziny jak i jego samego. Należy również dopilnować kwestii formalnych, czyli dostarczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich druków w terminie, a także zgodności podawanych informacji ze stanem faktycznym. W przeciwnym razie można narazić się na konsekwencje.