Chcesz założyć spółkę z o. o.? Podpowiemy Ci, jak to zrobić.

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
W licznych przypadkach opłacalne jest prowadzenie firmy jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do rejestracji spółki warto zatem dobrze się przygotować gdyż czas potrzebny na założenie tego rodzaju spółki kapitałowej zajmie ponad miesiąc.

Przed przystąpieniem do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy mieć gruntowną wiedzą na temat:
  • umowy spółki
  • kapitału zakładowego
  • kodów PKD
  • nazwy spółki
Na wstępie zaznaczyć muszę, że od kilku lat spółkę z o.o. można zarejestrować przez internet. Teraz jednak omówimy proces rejestracji spółki w tradycyjny sposób.

Zakładamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.Rzecz podstawowa to nazwa spółki. To od niej będzie dużo zależało i pozwoli w pewnych przypadkach obniżyć koszty marketingu firmy. O tym jednak za chwilę. Przy ustalaniu nazwy firmy warto sprawdzić, czy jest już podobna spółka o nazwie takiej samej jak nasza. Pamiętajmy, że wszelkie zmiany dotyczące istniejącej już spółki z o.o. są tak samo czasochłonne jak jej rejestracja. Spółka kapitałowa to nie jednoosobowa działalność gospodarcza i zmiana nazwy nie jest taka łatwa. Nazwa nowej firmy musi być:
  • łatwa do zapamiętania
  • kojarzyć się z działalnością firmy
  • zgodna z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r.
Unikatowa, jedyna w swoim rodzaju nazwa firmy to pierwszy krok w działaniach marketingowych. Warto już na etapie zarejestrować odpowiednią domenę internetową pod stronę www naszej spółki.

Nawet jeśli sąd pomyślnie rozpatrzy wniosek o powołaniu spółki, nie zwalnia to właścicieli z odpowiedzialności w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji gdy okaże się, że istnieje już firma o takiej samej nazwie.


Kolejnym etapem to określenie kapitału zakładowego spółki, który wyraża (przynajmniej w teorii) wiarygodność firmy. Praktyka jest jednak taka, że kapitał zakładowy, może być przeznaczony np. na zakup środków trwałych czy towaru. Wtedy jego wysokość nie jest zabezpieczeniem wypłacalności spółki. Wybór odpowiednich kodów PKD jest równie ważny ja wybór nazwy. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to zestaw kodów, które określają rodzaj wykonywanej działalności. Strukturę PKD jest wielopoziomowa i składa się z z sekcji ogólnych np. budownictwo aż do najbardziej szczegółowych podklas jak roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wybierając kody dla nowej spółki warto skorzystać z odpowiedniej wyszukiwarki kodów PKD

Gdy już ustaliliśmy nazwę firmy, jej zakres działalności oraz kapitał zakładowy warto zastanowić się nad umową spółki. W tej sprawie warto skorzystać z usług kancelarii prawnej, która specjalizuje się w rejestrowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.