Rejestracja spółki w trybie S-24

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Zakładanie firmy nie musi być bardzo trudne. Obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku nowe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiają zarządzanie przedsiębiorstwem, na każdym jego etapie, prawie bez konieczności ruszania się z domu. Zmiany w Kodeksie Prawa Handlowego wprowadzają nowe ułatwienia dla przedsiębiorców.

Jeśli przed założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstrzymywała Cię dotychczas tylko skomplikowana i czasochłonna procedura, nowe przepisy prawne stwarzają ułatwienia dla wielu przedsiębiorców takich jak Ty.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Od nowego roku obowiązują znacznie uproszczone zasady rejestracji sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym, które przyspieszają cały proces(1). Zmiany te, są częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, który ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności polskim przedsiębiorcom.

Czy możliwe jest założenie spółki i zarejestrowanie jej w przeciągu jednej doby?

Odpowiedź brzmi: tak! Zgodnie ze zmianami w prowadzonymi do Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, Nr. 92, poz. 531), wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić swoją działalność, jako spółkę z o.o., mogą ją zarejestrować w przeciągu jednej doby!

Od 1 stycznia 2012 roku, rejestracja jest możliwa przez internet. Należy jedynie wypełnić wniosek online, dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warto dodać, że wprowadzenie uproszczonej rejestracji spółek z o.o. nie jest równoznaczne ze sformułowaniem zupełnie nowego i odrębnego typu spółki. Przedsiębiorca nadal może zdecydować, że chce założyć spółkę na starych zasadach.

Procedura uproszczonego trybu rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w jedną dobę (Tryb S-24)

1. Wypełnienie wniosku online – wiosek taki, znajdziemy na stronie internetowej resortu sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl). Po rejestracji uzyskujemy login i hasło i natychmiast możemy się zalogować i przejść do składania wniosku S-24. Cały proces polega na wpisywaniu lub zaznaczaniu z listy indywidualnych danych dotyczących spółki (np. właściwy sąd rejestrowy, firma spółki itd.). Każdy wspólnik musi mieć swoje własne konto i podpis elektroniczny.


2. Podpisanie umowy - Na stronie internetowej resortu sprawiedliwości, można znaleźć wzorzec umowy sp. z o.o., który należy wykorzystać, jeśli chcemy skorzystać z uproszczonego trybu rejestracji (https://ems.ms.gov.pl/login). Umowa zawarta zostaje, po wprowadzeniu do systemu wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym. Podpisanie umowy przez pierwszego wspólnika, blokuje możliwość ingerencji w jej treść. Zarówno formularz wniosku rejestrowego jak i wzorzec umowy spółki z o.o., mogą być podpisane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego uprawnionych osób. Nie chodzi tu jednak o bezpieczny certyfikowany podpis elektroniczny, o którym mowa w ustawie o podpisie elektronicznym. Należy użyć danych do konta w systemie S-24. W przypadku spółek tworzonych w trybie S24, zniesiony został wymóg aktu notarialnego.


3. Rejestracja w sądzie - wniosek rejestrowy i umowę spółki z o.o., wraz z listą wspólników, należy przesłać do właściwego sądu rejonowego. Teraz można to zrobić również drogą elektroniczną. Rozpoznanie wniosku przez sąd rejonowy o wpis spółki z o.o. utworzonej z wykorzystaniem wzorca umowy S-24, następuje w ciągu 24 godzin.


4. Kapitał spółki – jako wymóg ustawowy, kapitał spółki powinien zostać pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi przez wspólników. Warto wspomnieć, iż wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą być pokryte w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a nie jak w przypadku zwykłej spółki, w momencie składania wniosku o rejestrację.Rejestracja i co dalej?

Pamiętaj, że wprowadzone udogodnienia dotyczą wyłącznie tworzenia i rejestracji spółki z o.o.. Po wpisie do rejestru, spółka funkcjonuje na identycznych zasadach jak spółka utworzona w dotychczasowym trybie, należy więc złożyć niezbędne dokumenty do odpowiednich urzędów by uzyskać numer NIP, REGON i zgłosić spółkę do ZUS-u.

Narzędzia internetowe wspomagające organizację przedsiębiorstwa

By ułatwić organizację pracy nowo powstałej spółki, oraz zarządzanie w kolejnych etapach jej działalności, można zatrudnić profesjonalne biuro rachunkowe. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami i wymaga czasu na składanie wizyt u księgowego.

Tym, którzy szukają oszczędności czasu i pieniędzy, z pomocą przychodzą wielofunkcyjne aplikacje biznesowe, dostępne w internecie, np. intaxo.pl. Takie aplikacje umożliwiają szybkie wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych, ich archiwizację, ewidencję zdarzeń gospodarczych, tworzenie raportów i wykresów sprzedaży. Dodatkowo, dostęp do dokumentów firmy mamy z każdego komputera z połączeniem internetowym.

(1)Podstawy zmian: Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, Nr. 92, poz. 531.