Zawieszenie amortyzacji w okresie nieosiągania przychodów

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych nawet w okresie, gdy jego firma nie osiąga przychodów – chyba, że nieosiąganie przychodów jest związane z urzędowym zawieszeniem prowadzonej działalności. Wówczas zawiesić należy również amortyzację.

Na początek przypominamy – amortyzacja środków trwałych to systematyczne wpisywanie w firmowe koszty określonej kwoty, która ma być swoistym ekwiwalentem za zużywanie się danego środka. Amortyzować można m.in. nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu – o ile są wykorzystywane na potrzeby firmy i będą użytkowane dłużej niż rok.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Wielu przedsiębiorców zastanawia się jednak, co zrobić z odpisami amortyzacyjnymi w okresach, kiedy ich firma nie osiąga przychodów. Z pomocą przychodzi art. 22c pkt. 5 ustawy o PIT. Zgodnie z nim, amortyzacji nie podlegają te składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej. W takim przypadku należy przestać ujmować odpisy amortyzacyjne w kosztach firmy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono/zamknięto działalność. Z powyższego artykułu wynika także, że przesłanką do zaprzestania amortyzacji nie jest czasowe nieosiąganie przychodów z tytułu prowadzonej firmy. Stanowisko takie potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 sierpnia 2010 r.
(sygn. IBPBI/2/423-810/10/AK)
. Stwierdzono w niej, że "dla kwalifikacji odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów nie ma znaczenia, że podatnik aktualnie nie uzyskuje przychodów z tytułu eksploatacji niektórych środków trwałych – nie można bowiem stwierdzić zaprzestania prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej w tym zakresie".