Zaufanie w miejscu pracy - jak je budować?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Budowanie zaufania w miejscu pracy jest fundamentem każdej, profesjonalnej współpracy. Warto zdać sobie przecież sprawę, że bez pełnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, nigdy nie będzie właściwej przestrzeni do innowacji i wspólnego osiągania sukcesów.

Zwłaszcza w zawodach wymagających pracy z danymi osobowymi, wynikami finansowymi czy też opracowywaniem planów rozwojowych i wdrażaniu ich, w tym księgowości czy obszarach nowych, kreatywnych technologii, zaufanie musi podstawą relacji. Jak je budować? Poza przestrzeganiem ogólnych norm życzliwości i otwartości na potrzeby własne oraz drugiego człowieka, psycholodzy i doradcy zawodowi przypominają kilka, podstawowych zasad konsekwentnego, systematycznego i pełnego budowania zaufania w przestrzeni służbowej.

Dobra atmosfera oznacza zaufanie, nie wrogość i rywalizację

Osiąganie celów firmowych opiera się na dobrej atmosferze w relacjach współpracowniczych. Pamiętajmy o tym, że każdy współpracownik, niezależnie od tego, czy jest on naszym kolegą zza biurka, czy też przełożonym bierze udział w jednej grze, jaką jest wspólne dobro i rozwój firmy. Nie rywalizujemy, nie skupiamy się na wrogości, lecz szukamy ścieżki do jak najlepszej komunikacji. Osiągnięciu zaufania w firmie służyć więc będą wspólne, formalne i nieformalne procedury, pozwalające uniknąć nieporozumień, stresu i chaosu. Jeśli wiemy, że możemy sobie na wzajem zaufać, nasze działania stają się przewidywalne i skuteczne.

W pracy pracujemy i to jest nasze zadanie

Skuteczne budowanie zaufania w pracy to także pełne bezpieczeństwo osobiste każdego z pracowników. Miejsce pracy jest przestrzenią wykonywania obowiązków służbowych, co warto podkreślać na każdym kroku. W pracy nie oceniamy innych, kim są prywatnie, jakie mają problemy, czym się interesują, nie przekładamy sympatii lub antypatii osobistych na relacje. Wykonujemy wspólne zadanie i to jest nasze zadanie. Nie ponadto.

Zaufanie to poufność i dyskrecja

Zaufanie w miejscu pracy jest gwarancją, obejmującą każdą ze stron, że żadna z informacji będących w obiegu firmowym, nie wydostanie się poza mury firmy. Zasada ta dotyczy nie tylko poufnych informacji biznesowych, zwłaszcza w dziedzinie wyników finansowych, ale także przypadkowych sytuacji osobistych. Nigdy nie wolno nam komentować także awansów lub kłopotów zawodowych członków zespołu, bo poza etykietą i dobrymi manierami jest to pospolite naruszenie dóbr osobistych, a firma, w której dopuszcza się plotkowanie, przestaje być bezpiecznym miejscem.

Szczerość, spokój i obserwacja osób i zdarzeń

Miejsce pracy jest przestrzenią wielu relacji międzyludzkich. Warto pamiętać o tym, że stres, napięcie lub inne czynniki warunkujące firmową codzienność mogą mieć wpływ na nasz odbiór wizerunku osób lub wydarzeń. Dlatego wstrzemięźliwość, szczerość wypowiadania własnych potrzeb, a także wnikliwa obserwacja sytuacji, zawsze wspierają wzajemne zaufanie w miejscu pracy. Każdy z nas może mieć słabszy dzień, warto więc czasem odczekać i powrócić do sprawy w spokoju.

Nigdy nie szkodzi także magiczne słowo przepraszam, jeśli zdarzył nam się błąd. I zawsze warto także wdrażać w swoje zachowania nawyk mówienia dziękuję, nawet w przypadku drobiazgów. Zaufanie w miejscu pracy prowadzi nie tylko do sukcesów firmowych, ale i gwarantuje dobrostan osobisty, poczucie spełnienia i bezpieczeństwa, a od tego zaczynają się nasze sukcesy, zawodowe i osobiste.