Zatrudnienie małżonka a koszt uzyskania przychodu w 2018 r.

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wielu przedsiębiorcom, zwłaszcza tym najmniejszym, w prowadzeniu biznesu pomaga współmałżonek. Niestety, wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie nadal nie może być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Powinno się to jednak zmienić z początkiem 2019 r.

Zatrudnienie współmałżonka w firmie jest bardzo wygodnym i dość często stosowanym rozwiązaniem. Niestety, z punktu widzenia finansów firmy jest to mało opłacalne. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie za pracę własną przedsiębiorcy, jego współmałżonka lub małoletnich dzieci nie może być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Dotyczy to zarówno wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Należy również pamiętać, że zatrudnienie współmałżonka wiąże się z obowiązkiem opłacania za niego składek ZUS wyliczanych ryczałtowo, czyli w takiej samej wysokości, jak składki przedsiębiorcy.

Możliwe zmiany przepisów od 2019 r.

Na etapie procedowania są jednak zmiany w wyżej opisanych przepisach. Zgodnie z propozycją nowelizacji ustawy o PIT, ograniczenie w zaliczaniu wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów ma dotyczyć tylko pracy własnej podatnika. Oznacza to, że wynagrodzenie zarówno zatrudnionego w firmie współmałżonka, jak i małoletnich dzieci będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach, jak pensje innych pracowników. Zmiany mają wejść w życie najpóźniej na początku 2019 r.