Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zgodnie z przepisami o podatku VAT do jego zapłaty zobowiązany jest sprzedawca wystawiający fakturę sprzedaży na podstawie której obliczana jest wysokość jego zobowiązania wobec organu skarbowego.

Nie we wszystkich przypadkach tak się jednak dzieje – w niektórych obowiązek ten spoczywa na nabywcy. Aby taka sytuacja zaistniała muszą być spełnione pewne warunki – pierwszym jest to, iż dostawca towaru jest czynnym podatnikiem VAT natomiast nabywca jest płatnikiem analogicznym do nabywcy jak też i zwolnionym z VAT-u. co do samego przedmiotu transakcji – towar nie może być używanym (prawo zwolnienia z VAT). Nie będzie to również dotyczyło wszystkich towarów.

Program do wystawiania faktur

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierające dotychczas tylko 8 ich typów obecnie mówią o liczbie 41 pośród których znajdują się wyroby ze złomu, niektórych rodzajów odpadów a także zaliczone zostały do nich również wyroby ze stali. Nie oznacza to jednak trudności z ich księgowaniem – obecne programy księgujące wyposażone są już w odpowiednie mechanizmy usprawniające procesy ich księgowania eliminując jednocześnie błędy w tym względzie poprzez wyświetlanie przez program odpowiednich komunikatów które widzi wystawca na ekranie monitora.

Dzięki temu wystawianie faktur służących mechanizmowi odwrotnego obciążenia kontrahenta wraz z wyszczególnieniem towarów poddanych temu procesowi usprawnia pracę i jest procesem bezpiecznym. Pozwala także na oznaczenie dokumentu we właściwy sposób ( poprzez wyrażenie „odwrotne obciążenie”) jak też i informację, że obliczenie należnego fiskusowi podatku VAT i jego zapłata leży po stronie kupującego.

Samą sprzedaż rejestruje natomiast sprzedawca za pomocą wygenerowania faktury wewnętrznej (przypominamy – to dokument służący rejestracji transakcji nie mającej bezpośredniego wpływu na przychody firmy lecz pozwalający zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej kontroli urzędników skarbowych).