Zatrudniasz rodziców w firmie? Sprawdź jakie masz prawa i obowiązki

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Przedsiębiorca prowadzący firmę bardzo często poszukuje pracowników lojalnych, którzy zawsze będą wywiązywać się z powierzonych im obowiązków. Dlaczego by więc nie zatrudnić w firmie własnych rodziców?. Pamiętać jednak należy, że przepisy na takie osoby nakładają pewne obowiązki – dopiero po ich spełnieniu czeka nagroda – obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne, które jak wiemy do najniższych nie należą.

Co więcej – zatrudnieni na umowę o pracę rodzice tj matka lub ojciec (lecz nie zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym ) są traktowani przez prawo na takich samych zasadach jak ma to miejsce w standardowych przypadkach. Jeżeli przypadek jest odwrotny – zatrudniający mieszka pod jednym dachem z zatrudnionym rodzicem to jest on traktowany już nie jako pracownik lecz jako kooperant z firmą współpracujący pomimo faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Fakturowanie online

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Zmienia to sytuację wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – składki ubezpieczeniowe są naliczane na analogicznych zasadach jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorcy. Nie są bowiem zależne od osiąganego dochodu. Dodatkowym minusem jest także to, iż osoba z rodziny zatrudniona w ten sposób będzie opłacała składki ZUS w narzuconej przez prawo pełnej wysokości co jest przeciwieństwem sytuacji kiedy to zatrudniony na umowę o pracę rodzic nie zamieszkuje wspólnie z przedsiębiorcą o czym była mowa powyżej.

Na korzyść zarówno przedsiębiorcy jak i zatrudnionego przemawia natomiast sytuacja, gdy matka lub ojciec osiągnęli prawo do świadczeń emerytalnych – pracodawca w takim przypadku nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe, emeryt natomiast nie musi informować o podjętej przez siebie pracy zarobkowej na umowę o pracę – nie wiąże się to również ze zmniejszeniem wysokości świadczenia emerytalnego.