Zatrudniasz pracownika w okresie zimowym? Sprawdź jakie masz obowiązki

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Pracownicy zatrudnieni w okresie zimowym często wykonują swoje obowiązki w niekorzystnych warunkach atmosferycznych i w niskiej temperaturze otoczenia.

Pracodawca zatrudniający pracowników w tym okresie, ma z tego tytułu dodatkowe obowiązki.

Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym to:
  • zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w których przebywa pracownik. Jeżeli jest to praca biurowa i pracownik wykonuje pracę lekką, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie temperatury minimum 18 stopni Celsjusza. W pomieszczeniach typu hala produkcyjna, przy wykonywaniu średnio - ciężkiej pracy fizycznej, temperatura w pomieszczeniu powinna być nie niższa niż 14 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowi celowe utrzymywanie niskiej temperatury - ze względów technologicznych. Dodatkowo, jeżeli pracownik wykonuje pracę poza budynkiem, jeżeli temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, pracodawca ma obowiązek zapewnienia mu dostępu do pomieszczenia, w którym może się on ogrzać, schronić przed opadami atmosferycznymi lub zmienić mokrą odzież. Pomieszczenie takie powinno mieć co najmniej 8 m2 powierzchni i temperaturę minimum 16 stopni Celsjusza. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, pracodawca ma obowiązek dostarczenia źródła ciepła, przy którym pracownik może się ogrzać – np. „koksownika”. Poza tym, pracodawca powinien zapewnić ciepłą odzież ochronną i obuwie robocze.
  • jeżeli temperatura powietrza w czasie prac na zewnątrz pomieszczenia spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza, konieczne jest zapewnienie ciepłych napojów i posiłków regeneracyjnych, dostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy. Posiłki powinny być dostarczane każdorazowo po upływie 3-4 godzin pracy i pokrywać zapotrzebowanie energetyczne pracownika. Gorące napoje powinny być dostępne bez ograniczeń. Identyczne zalecenia obowiązują na halach produkcyjnych, jeżeli temperatura w nich jest niższa niż 14 stopni Celsjusza.
  • zimą, podczas panowania niekorzystnych warunków pogodowych, które mogą stanowić zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, pracownik może odmówić podjęcia lub kontynuowania wykonania pracy. Pomimo tego pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za ten dzień.
  • dodatkowo, jeżeli warunki drogowe w okresie zimowym uniemożliwiają dojazd do pracy, pracodawca jest zobowiązany – na prośbę pracownika - udzielić mu urlopu na żądanie.
Zapewnienie odpowiednich warunków pracy dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia.