Zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Prowadząc własną firmę, niezależnie od skali i zasięgu działalności a także wielkości i kapitału, prędzej czy później spotykamy się ze zjawiskiem płynności finansowej. Czym jest płynność finansowa? Jest to po prostu zdolność do terminowego regulowania przez przedsiębiorstwo swoich zobowiązań oraz zaciągania nowych wraz z umiejętnością egzekucji należności.

Dokładna analiza płynności, nazywana również analizą Cash Flow pozwala na odpowiednio wczesną reakcję na potencjalne problemy jakie mogą się pojawić, jeżeli przedsiębiorca polegać będzie jedynie na swojej intuicji i pamięci.

Planuj, przewiduj, myśl

Wielu przedsiębiorców popełnia podstawowy błąd polegając wyłącznie na informacjach z działów księgowości na temat rejestrowanych zdarzeń w księgach i ich wpływu na rachunek wyników i bilans. Księgowość jedynie stwierdza fakty, nie zajmuje się planowaniem, nie musi dbać o przesunięcie czasowe faktycznych ruchów pieniądza na rachunkach operacyjnych firmy. Jeżeli zarządzający finansami przedsiębiorstwa poważnie myśli o posiadaniu całościowego obrazu kondycji finansowej firmy powinien pozyskać informację z co najmniej kilku źródeł; działu zajmującego się marketingiem i sprzedażą, działu planowania, księgowości oraz produkcji, kończąc na zarządzie. Pozyskane dane pozwolą odpowiedzieć na pytania dotyczące planowanych przychodów, wielkości realizowanej aktualnie sprzedaży, kosztów i wydatków oraz planów długoterminowych. Oczywiście, prowadząc działalność jednoosobową, ilość informacji potrzebnej do sporządzenia analizy cash-flow jest mniejsza, ale nie oznacza to wcale, że sam proces pilnowania płynności jest łatwiejszy.

Jest rozwiązanie

Na rynku istnieje wiele rozwiązań informatycznych pozwalających na zarządzanie płynnością, są one jednak dość drogie i często nie do końca zoptymalizowane pod profil konkretnej działalności. Można oczywiście zamówić rozwiązania tworzone pod klucz, jednak podraża to dość znacznie proces. Zarządzanie płynnością nie musi generować dodatkowych wydatków na sprzęt i specjalistów IT. Do zbudowania profesjonalnego narzędzia, które ułatwi całościowe spojrzenie na zagadnienie płynności finansowej wystarczy zwykły arkusz kalkulacyjny, w którym w odpowiednich pozycjach, w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, zostaną ujęte planowane i rzeczywiste przychody wraz z wydatkami (nie kosztami). Zestawienie ze sobą pozycji Winien i Ma pozwoli na dostrzeżenie problemu nadwyżki zobowiązań nad należnościami, które w dłuższej perspektywie może doprowadzić do niewypłacalności oraz sytuacji odwrotnej, czyli przewagi należności nad zobowiązaniami i pojawieniu się zjawiska nadpłynności finansowej. Znając bilans otwarcia (BO), a więc saldo gotówkowe na rachunkach firmy (wszystkich) na początku okresu pomiaru (np.: na pierwszy dzień tygodnia/miesiąca) oraz bilans zamknięcia (BZ), czyli sumę BO i wynik odejmowania pozycji Winien od Ma w gotówce w danej jednostce czasu łatwo możemy sporządzić krzywą płynności w dłuższym horyzoncie czasowym. Obserwując krzywą, najlepiej w wersji graficznej na wykresie, dostrzeżemy kiedy pojawią się problemy z płynnością (brak płynności, nadpłynność) i dzięki temu odpowiednio wcześnie zareagujemy.

Bądź konsekwentny

Przy sporządzaniu Analizy Cash Flow bardzo ważna jest konsekwencja. Jeżeli budujemy arkusz w ujęciu np.: miesięcznym na czasokres jednego roku, wszystkie pozycje muszą być ujęte w takim samym przedziale czasowym. Szalenie istotne jest również pilnowanie rzeczywistych terminów zaistnienia konkretnych zdarzeń na rachunkach zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów . Mowa tutaj o czasowym przesunięciu terminów zapłaty za faktury. Należy pamiętać, że terminy realizacji faktur (np.: sprzedażowych) mogą sięgać nawet 90 dni. Co z tego, że w systemach księgowych widzimy fakturę wystawioną dziś. Do Analizy Płynności musimy ja ująć najwcześniej w przyszłym miesiącu. Oczywiście zdarzają się faktury o krótszym terminie realizacji niż standardowe 30 dni.

Im więcej szczegółowych danych uda się pozyskać, tym dokładniejsza i doskonalsza będzie nasza analiza. Dzięki prostym zabiegom, które przedsiębiorca może wprowadzić do swojej firmy, prowadzenie własnego biznesu staje się bardziej stabilne i przewidywalne. Przedsiębiorca będzie wiedział kiedy postarać się o przyspieszenie płatności lub egzekucje należności oraz, ewentualnie, kiedy wnioskować o dodatkową linię kredytową i w jakiej wysokości. Brak zarządzania płynnością rodzi poważne problemy. Upadają duże przedsiębiorstwa i całe korporacje, tylko dla tego, że stają się niewypłacalne, mimo bardzo często wysokiego wyniku księgowego. Pogarsza się również sytuacja całych sektorów danej branży, czy wręcz gałęzi gospodarek, gdyż zjawisko utraty płynności ma charakter mocno toksyczny. Skuteczne i rzetelne zarządzanie płynnością pozwala na uniknięcie tego typu problemów.