Zapłata za faktury z niefirmowego konta. Czy tak można?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy może opłacać firmowe zakupy z konta prywatnego. Jak kwestię tę regulują przepisy prawa? Sprawdzamy!

Nikt nie ma wątpliwości, że konto bankowe jest współcześnie niezbędne do prowadzenia działalności. Służy ono do regulowania zobowiązań przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu skarbowego, a także opłacania rozmaitych faktur zakupowych. Co ciekawe, w żadnych przepisach prawnych nie zaznaczono jednak, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność musi posiadać konto firmowe, chociaż większość osób i tak zakłada rachunek firmowy ze względów praktycznych. Pozwala on oddzielić transakcje firmowe od prywatnych, utrzymać porządek w księgowości, a w razie kontroli skarbowej urzędnicy mają wgląd tylko w konto firmowe. Jeśli rachunek firmy założony zostanie w tym samym banku, co konto prywatne, przedsiębiorca często nie musi ponosić związanych z jego prowadzeniem dodatkowych opłat.

Wynika z tego, że nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, aby opłacać rachunki firmy z konta prywatnego. Aby jednak udokumentować, że poniesiony wydatek był związany z powadzoną działalnością i tym samym wliczyć go w koszty uzyskania przychodu, najlepiej jest wygenerować z konta potwierdzenie zapłaty, wydrukować je i spiąć razem z fakturą. W razie ewentualnej kontroli będzie to dowód, że dana faktura jest kosztem uzyskania przychodu i została opłacona.