Zaległe składki na ZUS – czy można zaksięgować?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wielu przedsiębiorców ma problemy z regularnym opłacaniem składek ZUS – spora grupa z nich jednoznacznie potwierdza, że wysokość ZUS-u jest jedną z najpoważniejszych przeszkód w prowadzeniu własnego biznesu. Dobrą wiadomością jest jednak to, że składki ZUS – nawet te zaległe – można księgować.

Ogólnie, składki ZUS osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych mogą obniżać ich zobowiązania podatkowe. I tak składki społeczne mogą stanowić koszt uzyskania przychodu lub zostać odliczone od dochodu, składki zdrowotne (w wysokości 7,75% wymiaru) – mogą być odliczane od podatku dochodowego, zaś składka na Fundusz Pracy może być kosztem uzyskania przychodu. Pomimo tych różnic, jest jedna cecha wspólna – wszystkie rodzaje składek ZUS można zaksięgować dopiero w momencie, gdy zostaną opłacone (a więc w danym miesiącu).
Księgowanie zaległych składek ZUS
Jeżeli przedsiębiorca z jakichś przyczyn nie zapłaci składek ZUS w danym miesiącu, nie może ich zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów za ten miesiąc. Jednak co najważniejsze, nawet spóźnienie z opłaceniem składek nie oznacza utraty prawa do ich rozliczenia – można to jednak zrobić dopiero w miesiącu, w którym zaległości zostaną uregulowane.

Uwaga! Spóźnienie z zapłatą składek ZUS wiąże się z obowiązkiem naliczenia odsetek za zwłokę od zaległości składkowych. Odsetki te nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, a więc nie można ująć ich w księdze przychodów i rozchodów.