Składki ZUS w 2018 roku - jak je opłacić?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Z początkiem br. zaszły spore zmiany w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców. Zamiast trzech (lub czterech) oddzielnych przelewów osoby prowadzące własne firmy robią tylko jeden – na swój indywidualny rachunek bankowy, którego numer przydziela ZUS.

Przypomnijmy – do końca 2017 r. przedsiębiorcy opłacali kilka składek ZUS (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), każdy przy pomocy oddzielnego przelewu, który należało opisać, wprowadzić dane itp. Z początkiem 2018 r. zmieniło się to – każdy przedsiębiorca otrzymał listem poleconym z ZUS-u swój indywidualny numer rachunku, przeznaczonego tylko i wyłącznie do opłacania składek. Numer ten zbudowany jest z 26 cyfr – 10 ostatnich to numer NIP przedsiębiorcy.

Nowo otwierane w ciągu roku przedsiębiorstwa również otrzymują list polecony od ZUS-u, indywidualny numer rachunku można sprawdzić także w przeglądarce www.eskladka.pl, w każdej placówce ZUS-u oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Po początkowych wątpliwościach, po kilku miesiącach działania nowego systemu można stwierdzić, że faktycznie jest on ułatwieniem dla przedsiębiorców – zamiast kilku przelewów dokonują tylko jednego, co może przyczynić się np. do obniżenia opłat za przelewy bankowe z firmowego rachunku. Jeden przelew robi się też po prostu szybciej, zwłaszcza jeżeli numer rachunku zapisze się jako „zdefiniowanego odbiorcę” w systemie informatycznym banku.