Mały ZUS: wady i zalety

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Prowadzenie własnej firmy powoduje, że na przedsiębiorcy spoczywają liczne obowiązki. Do najważniejszych należy oczywiście obowiązek podatkowy jak również opłacanie składek ubezpieczeń społecznych.

Nowi przedsiębiorcy, działający od niedawna (krócej niż 24 miesiące) lub noszący się z zamiarem otworzenia biznesu mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Co takie rozwiązanie daje przedsiębiorcy – jakie są plusy i minusy preferencyjnego ZUS-u?

Pomimo, że od stycznia 2014 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 1680 zł a co za tym idzie wzrośnie również wysokość preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność do kwoty 431,18 zł (wzrost o 7, 66 zł miesięcznie) to jednak kwota ta jest nieporównywalnie niższa aniżeli występuje ona w przypadku przedsiębiorców działających na rynku dłużej niż 24 miesiące (comiesięczna kwota odprowadzana na ubezpieczenia w ich przypadku to 1042,46 zł).

Stąd też wszyscy przedsiębiorcy noszący się z zamiarem prowadzenia firmy lub też prowadzący ją od kilku miesięcy znacząco obniżają wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym co stanowi niewątpliwy plus (zaoszczędzone środki mogą przeznaczyć na inwestycje lub też ulokować na koncie oszczędnościowym bądź lokacie). Co więcej – niski ZUS to jedynie cztery składki:

  • emerytalna,
  • rentowa
  • wypadkowa
  • zdrowotna

Przedsiębiorca nie jest więc zobligowany do opłacania składki chorobowej gdyż jest ona dobrowolną. Nie uiszcza również płatności z tytułu składek na Fundusz Pracy (jej wysokość jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). W odróżnieniu od samozatrudnienia (opisanego poniżej) preferencyjny ZUS przysługuje osobom wykonującym usługi na rzecz byłego pracodawcy na mocy umów cywilno-prawnych np. umowy zlecenia lub o dzieło (regulowanych kodeksem cywilnym) nawet wówczas jeżeli w obecnej działalności wykonuje dokładnie tą samą pracę co wcześniej (także na mocy umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej).

Preferencyjne warunki składkowe nie przysługują jednak wszystkim przedsiębiorcom – przysługują one jedynie rozpoczynającym prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – składek wynoszących jedynie 30% minimalnego wynagrodzenia (podstawa niskiego ZUS-u) nie mogą opłacać osoby samo zatrudnione, które wykonują pracę na rzecz byłego pracodawcy (pomimo, że prowadzą działalność w okresie preferencyjnym) – muszą oni jednocześnie opłacać składki w pełnej wysokości. W gronie podmiotów, które poza wymienionymi nie są uprawnione do ulgi z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą także skorzystać wspólnicy spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej lub też w przypadku prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli jedynym wspólnikiem jest jej (spółki z o.o.) właściciel.

Największymi jednak niedogodnościami związanymi z preferencyjnymi składkami na ubezpieczenia społeczne jest oczywiście to, że okres preferencyjnych składek trwa jedynie 24 miesiące od momentu zarejestrowania działalności – w tym czasie również decyzja co do nieopłacania składki chorobowej spowoduje, że przedsiębiorca będzie mógł liczyć na symboliczną wypłatę świadczenia z tego tytułu gdyż jego wysokość zależy od składek faktycznie opłacanych.

Nie zmienia to jednak faktu, iż pomimo kilku minusów jakie niesie za sobą „mały ZUS” jest on doskonałym sposobem na rozwinięcie skrzydeł dla każdego startującego przedsiębiorcy – pozwala bowiem znacząco ograniczyć wydatki (w skali 24 miesięcy będzie to kwota nawet kilkunastu tysięcy złotych) w sytuacji kiedy zyski z działalności są znikome lub nie ma ich w ogóle.