Płać mniejszy ZUS dłużej o miesiąc

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy dopiero co rozpoczynający swą przygodę z biznesem uprawnieni są do opłacania składek ZUS na preferencyjnych warunkach, oszczędzając tym samym nawet 600 zł miesięcznie. Z tej możliwości mogą jednak skorzystać tylko nieliczni przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej.

Preferencyjne składki nie należą się zatem tym, którzy w ramach prowadzonej działalności zdecydują się na świadczenie usług względem byłego pracodawcy u którego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w okresie roku poprzedzającym otwarcie działalności jak i w roku obecnym. Dla wszystkich pozostałych prawo przewiduje preferencyjne warunki - przez okres 24 miesięcy od dnia zarejestrowania będą płacić mniej. Jest jednak sposób na jego wydłużenie o kolejny miesiąc.

Jak to zrobić?

Dokonać tego można w jeden prosty sposób – zarejestrować firmę nie 1 dnia danego miesiąca lecz w dniach kolejnych np. 2 września zamiast 1 września. Uzyskujemy wówczas możliwość opłacania preferencyjnej składki wypadkowej, rentowej, emerytalnej a także chorobowej przez okres 25 miesięcy zamiast 24.Ważny jest również podkreślenia fakt, że przedsiębiorca korzystający z ulgi nie jest obowiązany do opłacania Funduszu Pracy. Składka zdrowotna jest natomiast płacona w identycznej wysokości jak ma to miejsce w przypadku osób opłacających pełny ZUS a więc kwotę 261, 73 zł obowiązującą w 2013 roku.

W przypadku nowych firm preferencyjne warunki to dodatkowy magnes. Firma zarejestrowana kilka dni po rozpoczęciu kolejnego miesiąca roku kalendarzowego oznacza, że czas w jakim będziemy opłacać składki ubezpieczeniowe odpowiednio się wydłuży. Wszystko dlatego, że gdy działalność nie jest zarejestrowana pierwszego dnia miesiąca to według przepisów opłacamy nie pełny miesiąc a jedynie jego część.

Przykład:

Przedsiębiorca rozpoczyna swą pierwszą działalność gospodarczą dnia 1 sierpnia 2013 roku – prawo do preferencyjnych warunków wygasa więc 31 lipca 2015 roku gdyż wówczas mijają 24 miesiące. Kiedy jednak firma zostanie założona w dniu następnym tj. 2 sierpnia wówczas czas na preferencyjny ZUS wyniesie już nie dwadzieścia cztery miesiące lecz dwadzieścia pięć i okres ten zakończy się 31 sierpnia 2015 roku. Okres 24 miesięcy liczony jest bowiem od 1 lipca 2015 roku. Po okresie ulgowym przedsiębiorca opłaca już wszystkie składki w narzuconej odgórnie wysokości.

Dla kogo ulga?

Preferencyjne warunki składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne przysługują tylko osobom zakładającym firmy pod warunkiem, że w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej. O ulgach mogą jednak zapomnieć ci przedsiębiorcy, którzy chcą świadczyć usługi dla byłego pracodawcy.