Zakupy a odliczenie VAT w 2014 roku

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Prawo odliczenia VAT od dokonanej sprzedaży nie przysługuje wszystkim podmiotom gospodarczym. Przysługuje ono jedynie podatnikom będącym czynnymi płatnikami VAT.

Zmiany, jakie zostały poczynione przez ustawodawcę w tym zakresie i będą obowiązywać w 2014 roku budzą jednak pośród ogromu przedsiębiorców nie lada wątpliwości – firmy stają przed dużym wyzwaniem związanym z ich interpretacją. Dotychczas VAT mógł być odliczony przez nabywcę dwoma sposobami:
  • mógł zostać odliczony w miesiącu lub kwartale w którym nabywca dokument potwierdzający fakt dokonania transakcji otrzymał,
  • doliczenie VAT dotyczyło dwóch następujących po sobie okresów rozliczeniowych.
Gdy jednak dokument potwierdzający został wystawiony przez faktycznym wydaniem towaru nabywcy – podatek nadal mógł zostać odliczony ale tylko w sytuacji kiedy towar został wydany przed złożeniem deklaracji . wyjątek stanowiły faktury za płatności ciągle takie jak szeroko rozumiane media które w roku 2013 rozliczne były podłóg daty zapłaty.

Rok 2014 jak wcześniej wspomnieliśmy przynosi w tych kwestiach znaczące zmiany - podatek może być odliczany albo w dwóch kolejnych okresach albo też w tym który sprzedawca musi wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Ale uwaga – nabywca może zrobić to nie wcześniej niż za okres, w którym otrzymał fakturę sprzedaży. I tutaj pojawia się problem gdyż zgodnie z nowymi przepisami faktura sprzedaży może zostać wystawiona do 30 dni przed dokonaniem sprzedaży jak i po dniach 15 w miesiącu, w którym owa sprzedaż będzie mieć miejsce. Wynika więc z tego, że nabywca może wejść w posiadanie faktury zanim odliczy VAT jak i nie odliczy go nie otrzymawszy dokumentu.