Rok 2014 rokiem wyższego ZUS-u

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące a więc zmuszone przez przepisy podatkowe do zapłaty ZUS w pełnej wysokości muszą przygotować się na jeszcze większe wydatki z tym związane.

Wszystko za sprawą przeciętnego wynagrodzenia, które w obecnym roku się zwiększy się – 60% stawka wynagrodzenia przeciętnego została na dotychczasowym poziomie. Dla firm oznacza to jedno – muszą przygotować się na podwyżkę o ponad 80 zł podstawowych składek ZUS-owskich w skali roku.

Zwiększenie składek na ubezpieczenie to jednak nie wszystko – jeżeli przedsiębiorca dokona wpłaty wymaganych składek lecz zrobi to nierozważnie i się pomyli sam będzie musiał zadbać o „wyprostowanie” całej sytuacji względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – składka zbyt wysoka przekazana na niewłaściwy rachunek odpowiadający innemu jej typowi spowoduje, że wynikająca z niej nadpłata nie będzie automatycznie przypisana przyszłym składkom – przedsiębiorca będzie musiał wystosować odpowiedni w tej sprawie wniosek z zaznaczeniem na jaki rodzaj składki ma owa nadpłata zostać przekazana.

Nadpłatę można także odzyskać poprzez zlecenie przelewu na konto firmowe – przedsiębiorca ma na to całe 60 miesięcy. Po upływie tego terminu składki nierozdysponowane przepadają. Równie często zdarzyć się może sytuacja w której opłacone składki będą w zbyt niskie niż wymagane przepisami. Wówczas jest o wiele trudniej – mogą zostać naliczone odsetki karne jak również utracone świadczenia których dane płatności dotyczą.