Rok 2014 rokiem zmian – faktury także dla firm zwolnionych z VAT

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Obowiązujące jeszcze w 2013 roku przepisy dotyczące wystawienia faktur obowiązywały jedynie podatników czynnych. Wystawianiem rachunków zajmowali się natomiast przedsiębiorcy zwolnieni z VAT. Obecnie nowelizacja przepisów ujednolica ten problem – znikają rachunki.

Obydwie grupy podatników zobowiązane są więc do wystawiania faktur sprzedaży jako dokumentów potwierdzających wykonanie tych właśnie czynności przez sprzedawców. Od tego roku zmienia się również rozumienie znaczenia tych dwóch pojęć – przepis znajdujący się w art. 87. Par. 1 Ordynacji podatkowej mówi jednoznacznie:

„Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.”

Natomiast obowiązkowi wystawienia faktury podlegają firmy będące czynnymi podatnikami VAT i wystawiają faktury innej firmie lub też kiedy nabywcą ich usług bądź towarów jest osoba prywatna. Obowiązek ten spoczywa również na podatnikach zwolnionych z VAT-u kiedy to potwierdzenia dokonania transakcji zakupu w formie faktury żąda nabywca.

Z zapisu powyższego przepisu wynika więc jednoznacznie, że osobami uprawnionymi do otrzymania faktury od przedsiębiorcy są osoby prywatne otrzymujące dochód z tytułu umów cywilno-prawnych tj. o dzieło oraz zlecenie. Nie zmienia to jednocześnie faktu, że jeszcze rok wcześniej faktury mogły być wystawiane przez podatników zwolnionych z podatku od towarów i usług na równi z samymi rachunkami. Wszystko zależało od decyzji przedsiębiorcy.

Obecnie sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. O tym, jakie elementy faktura powinna zawierać w danym przypadku zależy grupa podatkowa tj. sprzedaż zwolniona z VAT podmiotowo oraz przedmiotowo jak też usługi związane z pośrednictwem finansowym a także ubezpieczeniami.