Rewolucja w VAT od 2014 roku

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieniają się zasady rozliczania podatku VAT. Zmieni się m.in. moment powstania obowiązku podatkowego. Kolejną nowością to definicja podstawy opodatkowania. Z nowym rokiem przedsiębiorcy zyskają możliwość wystawiania faktur zbiorczych obejmujących transakcje z całego miesiąca kalendarzowego.

Zmiany, które czekają podatników w 2014 roku to swego rodzaju rewolucja jeśli chodzi o podatek VAT. Zmiany te są najważniejsze od kiedy pojawił się w Polsce podatek VAT tj. od lipca 1993 roku. Zmian jakie nas czekają z nowym rokiem jest bardzo dużo. Podstawowe to termin powstania obowiązku podatkowego a zatem obowiązek wystawienia faktury. Obowiązek ten nie będzie już uzależniony od daty wystawienia faktury. Powstanie z chwilą wydania towaru lub też wykonania usługi.

Obecnie faktury wystawia się w ciągu 7 dni od dokonania transakcji. Z dniem 1 stycznia 2014 roku będzie można wystawić fakturę zarówno przed jak i po transakcji i to w ciągu 15 dni liczonych od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja.

Zmieniają się też szczególne zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do różnego rodzaju usług (budowlane, transportowe). Zmianie ulegnie też sama definicja podstawy opodatkowania – obecnie jest to obrót. Od 2014 roku ma to być wszystko, co stanowi zapłatę.

Główne zmiany w ustawie o podatku VAT:

Z dniem 1 stycznia 2014 zaczynają obowiązywać nowe zasady w zakresie rozliczania podatku VAT. Dotyczyć będą m.in.:

  • momentu powstania obowiązku podatkowego
  • terminów wystawiania faktur
  • podstawy opodatkowania
  • obowiązek podania przyczyny korekty dla faktur korygujących
  • możliwość wystawiania faktur zbiorczych z całego m-ca kalendarzowego
  • zmiana podstawowej zasady terminu odliczenia VAT naliczonego
  • odliczenia VAT od nabycia samochodów osobowych


Więcej informacji o zmianach w podatku VAT w 2014 roku na stronie vat.pl