Zakładanie spółki z o.o. przez internet? Ależ tak!

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Założenie spółki z o.o. nie musi skomplikowane i czasochłonne. Dzięki serwisowi S24 prowadzonemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości cały proces rejestracji można przeprowadzić online.

Jakie ma zalety rejestracja spółki online? Najważniejsze argumenty przemawiające na korzyść rejestracji spółki przez internet to oszczędność czasu i pieniędzy. Z czego dokładnie one wynikają?

Rejestracja online odbywa się na podstawie bezpłatnego wzorca umowy udostępnianego w serwisie S24 – nie wymaga podpisania umowy w formie notarialnej jak przy tradycyjnym sposobie rejestracji. W ten sposób unika się konieczności poniesienia opłaty notarialnej.
Czas oczekiwania na wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), przy przeprowadzaniu procedury online, trwa od kilku dni do tygodnia. Dla wielu przedsiębiorców jest to bardzo ważny argument, ponieważ decydując się na tradycyjną formę, za wpisem do KRS można oczekiwać nawet do kilku miesięcy.

Serwis S24 jest tak przygotowany, że osoba dokonująca rejestracji jest prowadzona krok po kroku przez poszczególne etapy. Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy, żeby samodzielnie założyć spółkę za pośrednictwem portalu.

Koszty sądowe są znacznie obniżone, opłata za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi:
  • 350 zł w przypadku rejestracji przez portal S24
  • 600 zł w przypadku tradycyjnej formy rejestracji

Zalety rejestracji spółki online

  • Brak ograniczeń czasowych, wszystkich formalności można dopełnić o dowolnej porze dnia, w każdym dniu tygodnia
  • Podpisanie dokumentów nie wymaga posiadania płatnego podpisu kwalifikowanego, wszystkie dokumenty można podpisać za pośrednictwem profilu zaufanego
Jak wygląda procedura rejestracji spółki online?

Rejestracja spółki przez internet wymaga założenia konta w serwisie S24 przez wszystkie osoby, które będą podpisywały umowę spółki. Osoby te muszą także posiadać profil zaufany lub możliwość podpisywania elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Proces rejestracji zaczyna się od podania nazwy spółki, następnie należy wypełnić dokumenty na gotowych formularzach w serwisie.

Informacje, jakie należy podać w procesie rejestracji:
  • rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z PKD
  • dane wspólników i osób reprezentujących tzw. stawających
  • określa się organy spółki i sposób reprezentacji
  • liczbę i wartość udziałów
  • wysokość kapitału zakładowego, która nie może być niższa niż 5 tysięcy złotych
Po przygotowaniu umowy i sprawdzeniu poprawności danych należy ją podpisać jednym z wybranych sposobów tj. profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Umowę podpisują wszyscy wspólnicy lub stawający. W przypadku reprezentacji wspólników przez stawających konieczne będzie przygotowanie pełnomocnictwa, na wzorcu dostępnym w serwisie. Do złożenia wniosku konieczne jest także przygotowanie listy wspólników, która jest podpisywana przez zarząd spółki. Przed wysłaniem dokumentów, należy wnieść opłaty sądowe. Serwis umożliwia płatność online za pośrednictwem ePłatności. Opłacony wniosek podpisany przez zarząd wraz z dokumentami rejestracyjnymi składa się do właściwego sądu rejestrowego, serwis S24 umożliwia wybór sądu z listy. Wnioski złożone online są rozpatrywane w dni robocze. Zazwyczaj kilka dni od daty zgłoszenia zostają nadane numery NIP i REGON.

Rejestracja za pośrednictwem S24 nie jest trudna, a gotowe formularze pozwalają uniknąć błędów. Dla większych spółek ograniczeniem może być brak możliwości modyfikacji wzorca umowy. W przypadkach, gdy umowa wymaga dodatkowych zapisów, konieczne może być skorzystanie tradycyjnej formy rejestracji.