Zakładanie spółki z o.o. - jakich błędów nie możesz popełnić!

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
W mediach często powtarza się, że założenie własnej działalności gospodarczej to szybka i prosta sprawa. Okazuje się jednak, że przy zakładaniu spółek z o.o. wiele osób popełnia błędy, których można uniknąć.

Oto lista kilku z nich ku przestrodze tym, którzy w niedalekiej przyszłości będą decydowali się na założenie własnego biznesu w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dwa sposoby i dwa rodzaje błędów

Na początek należy zwrócić uwagę, że obecnie w Polsce spółkę z o.o. można zarejestrować w KRS na 2 sposoby. Pierwszy z nich to metoda tradycyjna, czyli złożenie wniosku papierowego. Alternatywą dla tego postępowania będzie rejestracja spółki przez Internet. Ten drugi sposób został uruchomiony w 2012 roku i nazywany jest trybem rejestracji S24.

Typowe błędy tradycjonalistów

Jednym błędów osób składających wnioski papierowe są braki co do ilości załączników. Przez złożeniem wniosku warto nawet kilka razy sprawdzić czy załączyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty, w tym dokumentację od zagranicznej spółki, jeżeli taka jest naszym wspólnikiem. Zdarza się też, że osoby składające wniosek zapominają o uiszczeniu opłat albo nie załączają dowodu ich dokonania. Należy bowiem pamiętać, aby przed złożeniem wniosku wnieść opłatę sądową w wysokości 500 zł oraz opłatę w związku z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym o wartości 100 zł. Zdarza się, że złożone wnioski mają niekompletne albo niepoprawne dane. Szczególnie poleca się uwagę przy wpisywaniu adresu siedziby spółki, a także danych osobowych wszystkich wspólników i członków zarządu, ich adresów oraz numerów identyfikacyjnych.

Typowym błędem zakładających spółki z o.o. w trybie tradycyjnym jest również wpisanie do wniosku danych na temat sposobu reprezentacji, które są niezgodne z umową spółki. Kolejnymi punktami na liście błędów, na które należy zwrócić uwagę jest błędna klasyfikacja branżowa PKD oraz obecność w zarządzie spółki osób karanych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cechuje się m.in. tym, że niektóre typy klasyfikacji PKD niestety nie mogą jej dotyczyć. Jest tak w przypadku m.in. działalności ubezpieczeniowej, która nie może stać się przedmiotem działań w spółce z o.o. Należy także zwrócić uwagę na czas oraz miejsce złożenia wniosku. Wniosek o wpis spółki do KRS trzeba złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla siedziby spółki, a nie ze względu na adres zameldowania osób zakładających przedsiębiorstwo. Istotne jest, aby od zawiązania spółki do jej zarejestrowania nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy, ponieważ w przeciwnym wypadku firma ulega rozwiązaniu i aby prowadzić działalność, konieczne będzie ponownie zawarcie umowy spółki.

Co robią źle zwolennicy S24?

Jeżeli chcesz zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet to koniecznie przeczytaj także poprzednią część artykułu. Dotyczy ona zakładania spółki w sposób tradycyjny, ale wiele błędów, które popełniają "tradycjonaliści" powtarzają osoby korzystające z S24. Wypełniając formularze elektroniczne koniecznie zadbaj o poprawne wpisanie wszystkich danych, ponieważ pomyłki są tutaj częste. Zwróć uwagę na nazwę spółki z o.o., którą chcesz nadać swojemu przedsiębiorstwu.

Nazwa nie może być myląca dla przyszłych kontrahentów. Co ważne, nie może także zawierać słów zastrzeżonych, jak np. bank. Nazwa nie może mocno przypominać konkurencyjnych firm i nie może się powtarzać. Aby sprawdzić czy nikt przed Tobą nie pomyślał, aby nazwać swojego przedsiębiorstwa tak jak Ty chcesz to zrobić, sprawdź to w bazie KRS albo CEIDG. Zakładając spółkę z o.o. zwróć uwagę na kwestie dotyczące ważności pełnomocnictwa i pamiętaj, że data sporządzenia umowy spółki to dokładnie dzień, w którym złożono ostatni podpis pod umową.