Zakładanie firmy przez internet krok po kroku

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Jeszcze niedawno zakładanie firmy wiązało się z koniecznością wizyt w kilku urzędach i składania wielu rozmaitych dokumentów. Obecnie jednak większość spraw formalnych można załatwić on-line. Jak przebiega zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku przez Internet? Podpowiadamy.

Na początek przypomnienie – zakładanie firmy przez Internet wymaga posiadania tzw. profilu zaufanego ePUAP. Umożliwia on elektroniczne składanie pism urzędowych ze skutkiem prawnym, komunikowanie się z jednostkami administracji publicznej oraz załatwianie wielu różnych spraw urzędowych. Tylko jego posiadacze mogą pokusić się o uruchomienie firmy on-line.

Zakładanie firmy krok po kroku
1. Pierwszą czynnością podczas zakładania firmy przez Internet jest wejście na stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w zakładkę „Wypełnij wniosek przez Internet”.
2. Po potwierdzeniu tożsamości za pomocą profilu zaufanego ePUAP (zalogowaniu) należy wybrać opcję „Załóż działalność gospodarczą”.
3. Następnym krokiem jest stopniowe wypełnianie pól wniosku elektronicznego. Trzeba podać m.in. informacje o:
  • nazwie i siedzibie firmy
  • adresie korespondencyjnym
  • danych osobowych przedsiębiorcy
  • kodach PKD prowadzonej działalności
  • wybranej formie opodatkowania
  • numerze NIP (jeśli został nadany już wcześniej, jeśli nie wniosek jest automatycznym zgłoszeniem o nadanie numeru NIP, który należy dodać do wniosku już później)
W późniejszym terminie do wniosku można również dopisać numer firmowego rachunku bankowego.

4. Jeszcze tego samego dnia po uzupełnieniu wniosku można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Uwaga! Oprócz złożenia on-line wniosku o wpis do CEIDG przyszły przedsiębiorca musi jeszcze pamiętać o dostarczeniu odpowiednich dokumentów do ZUS-u oraz urzędu skarbowego. Również w tym przypadku konieczne jest skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego.