Za nocleg pracownika przedsiębiorca nie zawsze odliczy VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Pracodawca, który w związku z wyjazdem swych pracowników organizuje im nocleg i wyżywienie w innej miejscowości niż prowadzona jest przez niego działalność gospodarcza nie zawsze będzie miał możliwość odliczenia VAT od tych czynności pomimo, że faktyczny koszt tych operacji został przez niego poniesiony.

Co warto podkreślić – taka procedura jest jak najbardziej zgodna z prawem Unii Europejskiej. Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) mówi, że czynni podatnicy VAT mogą obniżyć wartość odprowadzanego podatku od przeprowadzonej sprzedaży o wartość naliczoną przy dokonaniu zakupów z tym, że owe towary oraz świadczone usługi muszą wiązać się nierozerwalnie z działaniami, które podlegają opodatkowaniu. Przepisy jednak niektóre z nich ograniczają bądź wyłączają w całości. Ich rezultatem są sytuacje w których odliczenie poniesionych kosztów nie będzie możliwe – występują ona właśnie w przypadku usług gastronomicznych oraz noclegowych które są związane z prowadzoną firmą a wydatki na nie poniesione nie podlegają odliczeniom.

Nie zaliczają się tutaj sytuacje dotyczące firm przewozowych świadczących usługi nabycia posiłków dla przewożonych pasażerów. Inny wyjątek – można będzie odliczyć VAT jeżeli uda się przedsiębiorcy udowodnić, że usługi które nabył są częścią bardziej złożonego przedsięwzięcia będącego usługą kompleksową np. zaliczymy tutaj usługę na którą składać się będzie kilka czynności . Podatnik będzie mógł ją wówczas podzielić na kilka innych co stanowi podstawę odliczenia podatku.