Z jaką datą sporządzić remanent na koniec roku?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Jednym z obowiązków osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest sporządzanie tzw. spisu z natury, czyli remanentu. Z jaką datą należy go sporządzić? Sprawdzamy!

Jak czytamy w rozporządzeniu ministra finansów ws. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają obowiązek sporządzania spisu z natury:
  • na koniec każdego roku podatkowego,
  • na 1 stycznia,
  • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
  • w sytuacji utraty w trakcie roku prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • w razie likwidacji firmy,
  • w sytuacji zmiany wspólnika lub zmiany proporcji udziałów wspólników (w spółce cywilnej).
W tym samym rozporządzeniu wskazano jednakże, że przedsiębiorca może zostać zwolniony z obowiązku sporządzania remanentu na dzień 1 stycznia nowego roku podatkowego, jeśli sporządził spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. I choć nigdzie w przepisach nie jest tu konkretnie wskazana data 31 grudnia (a jedynie „koniec roku podatkowego”), to jednak spis z natury warto wykonać właśnie wtedy.

Zgodnie z przepisami, wartość remanentu powinna zamykać księgę przychodów i rozchodów za dany rok podatkowy i otwierać kolejną, więc jeśli remanent zostanie sporządzony np. 30 grudnia, a 31 grudnia pojawią się operacje wymagające adnotacji w księdze (np. sprzedaż towaru) to wykonany spis z natury trzeba będzie skorygować.