Działalność we własnym mieszkaniu – 20 krotnie wyższy podatek

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu lub domu to bardzo częsta praktyka stosowana pośród przedsiębiorców mających możliwość wykorzystania części nieruchomości do celów firmowych.

Niestety takie rozwiązanie nie jest zbyt korzystne jeżeli weźmiemy pod uwagę podatek od nieruchomości – kwota jaką przyjdzie zapłacić za wykorzystywanie lokalu mieszkalnego do celów prowadzenia firmy sięgnie 20 krotności opłaty podstawowej tj. tej, którą ponoszą osoby fizyczne które nie prowadzą firmy w ogóle a lokal wykorzystywany jest stricte do celów mieszkaniowych.

Co ważne – podatek od nieruchomości w świetle przepisów jest podatkiem lokalnym a więc jego ustalenie leży w gestii organów gminy (wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostaje drogą uchwały) – jego wysokość nie jest jednak stała. Co roku może się zmieniać wraz ze zwiększeniem poziomu inflacji - obowiązujące stawki maksymalne każdorazowo ustalane są przez właściwego ministra finansów w Dzienniku Ustaw bądź Monitorze Polskim.

Dobrym obrazem sytuacji w której przedsiębiorca wykorzystuje lokal na cele gospodarcze jest przykład budynku o powierzchni 200m2 jednocześnie znajdującego się na gruncie o tej samej powierzchni - wysokość podatku w tym przypadku to kwota aż 4740 zł łącznie. Jak to wyliczyliśmy?

176 zł od gruntu (0,88 zł x 200) + 4564 od budynku (200 x 22,82 zł)

Podane powyżej wyliczenia w przypadku podatku od nieruchomości przeznaczonej tylko i wyłącznie na cele mieszkalne wynosić będzie jedynie 236 zł. Wyliczenie:

90 zł od gruntu (200 x 0,45 zł) + 146 zł od budynku (200 x 0,73 zł)

Należy mieć również na uwadze fakt, że różnica pomiędzy podatkiem dla przedsiębiorcy a podatkiem na mieszkańca będzie się zwiększać proporcjonalnie do powierzchni gruntu oraz budynku będących przedmiotem opodatkowania.

Jedynym pocieszeniem dla osób wykorzystujących nieruchomość do celów firmowych jest fakt, iż mogą oni zaliczyć od kosztów uzyskania przychodu podatek od nieruchomości jak też odpisy amortyzacyjne - tym samym zmniejszą do rozsądnego poziomu należny podatek.