Wznowienie działalności gospodarczej przed wakacjami – nie zmienisz formy opodatkowania

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zawieszenia działalności gospodarczej to dla wielu przedsiębiorców jedyna szansa na ot, aby nie popaść w długi względem zobowiązań podatkowych wobec urzędu skarbowego jak i wynikające z opłat składek na ubezpieczenia wobec ZUS. Działalność nie może być jednak zawieszona w nieskończoność.

Okres na jaki firma może zawiesić swe funkcjonowanie wynosi wedle przepisów od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym czasie, jeżeli nie nastąpi wznowienie działalności przedsiębiorca musi liczyć się z zamknięciem przedsiębiorstwa z urzędu czyli zostanie ono wykreślone z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wznowienie nie niesie jednak za sobą dodatkowych kosztów – jest bezpłatne, wymagany jest jedynie poprawnie wypełniony wniosek poprzez formularz CEIDG – 1:
  • złożony online przy pomocy podpisu elektronicznego lub też zaufanego profilu ePUAP
  • złożony osobiście w urzędzie gminy
  • wysłany listem poleconym
  • wydrukowany oraz wypełniony online a także podpisany pismem odręcznym w gminie (konieczne jest zapamiętanie jego numeru)
Wiele problemów stwarza także chęć wznowienia działalności firmy przez okresem wakacyjnym związanych z faktem niemożności zmiany formy rozliczania się z fiskusem. Owa możliwość przewidziana prawem możliwa jest tylko i wyłącznie z początkiem roku kalendarzowego – do 20 stycznia roku następnego.

Podatnicy VAT mają obowiązek dodatkowy – muszą składać deklaracje VAT odnoszące się do okresów jeszcze spoza okresu w którym działalność została zawieszona. Koniecznością jest również formularz ZUS DRA deklarujący wysokość składek – musi zostać złożony w okresie nie późniejszym niż do 10 dnia miesiąca który następuje po tym, w którym nastąpiło wznowienie działania przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy w trakcie zawieszenia był zatrudniony na etat jest zobowiązany poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) i ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne).

Pierwsza zaliczka a podatek dochodowy opłacona po wznowieniu działalności to jednak nie wszystko. Fiskus żądać będzie także rozliczenia się w z dochodów uzyskiwanych w okresie nie prowadzenia firmy – np. dochodu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych w całości bądź części.