Wyższe limity dochodowe w 2014 roku dla przedsiębiorców

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Wybór odpowiedniej formy prawnej przez przedsiębiorcę warunkuje w głównej mierze preferencje podatkowe firmy - daje możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, utrzymania statusu małego podatnika czy chociażby możliwości rozliczania się przy pomocy ryczałtu ewidencjonowanego.

Wartością braną pod uwagę w powyższych sytuacjach jest wysokość dochodów uzyskanych przez firmę w roku ubiegłym wyrażone w euro o kursie którego każdorazowo informuje Narodowy Bank Polski. Wybór formy rozliczeń jest więc tutaj bardzo istotny.

Firmy będące małymi podatnikami oprócz możliwości kwartalnych rozliczeń podatku VAT oraz PIT (wpłaty kwartalne) od 2014 otrzymują także wyższe limity dochodów podlegających opodatkowaniu – w 2014 roku kwota ta wynosi 5 068 000 zł co oznacza podniesienie granicy o całe 146 000 zł.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj fkturyZakładam konto


Inny preferencyjny warunek o którym wspomnieliśmy na początku to wyższy próg jednorazowej amortyzacji środków trwałych wynoszący 211 000 zł (w roku ubiegłym limit wynosił 205 000 zł). Z tej możliwości mogą jednak korzystać nie tylko podmioty będące tzw. małymi podatnikami.

Preferencyjne warunki dotyczą również ryczałtowców. Występuje jedynie kwota, która w przypadku osób rozliczających się ryczałtowo wynosi obecnie 633 450 zł a więc limit został zwiększony o kwotę 18 150 zł ( odliczenie dotyczy także podmiotów gospodarczych w formie spółek jak również osób prowadzących firmę samodzielnie jak też podmiotów rozliczających się kwartalnie z osiąganych dochodów – w tym przypadku kwota limitu wzrosła z 102 550 do 105 575 zł.

Na zwiększonych limitach skorzystają także firmy prowadzące zarówno sprzedaż towarów i usług włączając w to operacje finansowe – limit uprawniający do skorzystania z odliczeń podatkowych przysługiwać będzie jeżeli zmieszczą się one w kwocie 5 059 000 netto i jest wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim o 123 000 zł.