Wynajem samochodu wrzucisz w koszty

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Wykorzystując w firmie pojazdy, które nie są zaliczane do majątku trwałego przedsiębiorstwa tj. pochodzące z wynajmu, przedsiębiorca ma możliwość wrzucenia ich w koszty firmy lecz tylko w określonym stopniu. Nie można bowiem zaliczyć ich w całości a jedynie części wynikającej z przebiegu danego pojazdu.

Stawkę, która będzie w przyszłości odliczana wylicza się poprzez pomnożenie przebiegu pojazdu przez stawkę za jeden kilometr. Niezbędne informacje o stawkach według których wyliczenie to może być dokonane znajdziecie w ustawie o PIT a także rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury – Rozporządzenie o warunkach ustalania i sposobie zwrotów kosztów użytkowania w celach firmowych samochodów osobowych, motocykli oraz motorowerów stanowiących własność pracodawcy.

Mimo, że zdanie fiskusa pozostaje niezmienione to wrocławski sąd administracyjny opowiedział się po stronie przedsiębiorcy uzasadniając, że koszty poniesione z tytułu najmu samochodu przeznaczonego na cele służbowe stanowi koszt a więc pomniejsza odchody firmy - opłata czynszu wynika z umowy pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem dającym pojazd w użytkowanie stanowić będzie wynagrodzenie wynikające z oddania pojazdu w użytkowanie innemu podmiotowi.

Przedsiębiorca wynajmujący pojazd ma więc możliwość zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wszystkie wydatki związane z eksploatacją pojazdu z wyłączeniem obejmujących uzyskanie tytułu prawnego. Może więc odliczyć zakup paliwa, koszty opłat za korzystanie z parkingów i autostrad.