Wynagrodzenie pracownika - jak zaksięgować?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Wypłata jest często czymś, na co wszyscy czekają. Jako pracownicy cieszymy się, że po całym miesiącu ciężkiej pracy dostajemy na konto zarobione pieniądze. Osoby rozpoczynające przygodę z księgowością mogą mieć jednak wątpliwości co do tego, w jaki sposób i w oparciu o co należy zadekretować wynagrodzenia pracownika.

Jeśli znajdujesz się w tej sytuacji i nie wiesz, na jakich kontach zaksięgować wypłaty, dobrze trafiłeś/-aś, ponieważ dzisiejszy artykuł będzie dotyczył dekretacji wynagrodzeń. Ważnym kontem przy dekretacji wynagrodzeń w planie kont będzie konto 231, czyli Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. To konto może służyć do księgowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych nie tylko w oparciu o tradycyjne umowy o pracę, ale także w przypadku umów o dzieło, umów zlecenie czy np. umów o pracę nakładczą.

Dodatkowo na koncie 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – będziemy ewidencjonować potrącenia z wynagrodzeń brutto zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ubezpieczeniowych ZUS oraz wypłat wynagrodzeń w wartościach netto.

Wypłata wynagrodzenia – jak zaksięgować?

Lista płac to ważny dokument finansowo-księgowy, w oparciu o który ewidencjonujemy koszty w korespondencji z kontem 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. I tak w oparciu o listę płac po stronie kredytowej (Ct) konta 231 dokonamy zapisu operacji gospodarczej dotyczącej samego faktu wypłaty wynagrodzeń za dany miesiąc. Księgujemy kwotę brutto wynagrodzenia. Drugą stroną operacji będzie strona debetowa (Wn) konta kosztowego – 404 Wynagrodzenia, gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów rodzajowych oraz dodatkowo na odpowiednie konto Kosztów według działalności, przy ewidencji tzw. 5 przez konto 490 – Rozliczenie kosztów.

Potrącenie składek

Ewidencja wynagrodzeń niestety nie kończy się na jednej operacji. W oparciu o listę płac musimy także potrącić obowiązkowe składki. Składki na ubezpieczenie społeczne zaksięgujemy po stronie debetowej (Wn) konta 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w korespondencji ze stroną kredytową konta 220-1 Rozrachunki publiczno-prawne z ZUS. W ten sam sposób wygląda ewidencja składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zaliczki na podatek dochodowy dokonujemy zapisu po stronie debetowej (Wn) konta 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz po stronie kredytowej (Ma) na koncie 220-2 Rozrachunki publiczno-prawne z Urzędem Skarbowym.

Wypłata wynagrodzeń – jak ująć w księgach przelew?

W oparciu o wyciąg bankowy z potwierdzeniem wykonania przelewu na konto danego pracownika księgujemy wypłatę jego wynagrodzenia. Oczywiście chodzi tutaj o kwotę netto, którą faktycznie dostaje pracownik. Księgowanie musimy ująć po stronie kredytowej (Ct) konta 130 – Rachunek bieżący w korespondencji ze stroną debetową (Dt) konta 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Zarachowanie zobowiązań –składki ZUS i FP

W kolejnym kroku księgujemy zarachowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczanie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy FGŚP. Ewidencja tych operacji polega na zaksięgowaniu odpowiednich kwot po stronie kredytowej (Ma) konta 220-1 – Rozrachunki publiczno-prawne z ZUS oraz po stronie debetowej (Dt) konta rodzajowego 405 – Ubezpieczenia i inne świadczenia. Jeśli ewidencjonujemy koszty na 5 następnie dokonujemy zapisu po stronie kredytowej (Ma) na konto 490 – Rozliczenie kosztów oraz po stronie debetowej (Dt) na kontach ewidencji kosztów według działalności (tzw. 5).

Przelew składek do ZUS – jaka dekretacja?

W oparciu o wyciąg bankowy musimy zaksięgować przelew składek do ZUS. Zrobimy to ewidencjonując kwotę po stronie kredytowej (Ma) konta 130 – Rachunek bieżący oraz po stronie debetowej (Dt) konta 220-1 – Rozrachunki publiczno-prawne z ZUS.

Przelew zaliczki na podatek dochodowy – księgowanie

Ostatnim krokiem przy księgowaniu wynagrodzeń będzie zaewidencjonowanie przelewu zaliczki na podatek dochodowy. Zaksięgujemy ją po stronie kredytowej (Ma) konta 130 – Rachunek bieżący oraz po stronie debetowej (Dt) konta 220-2 Rozrachunki publiczno-prawne z Urzędem Skarbowym.