Wykup samochodu z leasingu a jego późniejsza sprzedaż od 2022 roku.

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
W ostatnich miesiącach głośno o Nowym Polskim Ładzie – drastycznych zmianach w polskiej księgowości. Zmianie ulegnie wiele przepisów, sposobów odprowadzania podatków, a w tym także zasady leasingu.

Czy wchodzące w życie zmiany przysłużą się polskim przedsiębiorcom?

Leasing

Naturalnie powinniśmy zacząć od przypomnienia co pojęcie leasingu oznacza. Jest to forma finansowania dane inwestycji, która dopuszcza do danych dóbr bez konieczności zakupu ich. W tym przypadku zawierana jest umowa między dwoma podmiotami: leasingobiorcą i leasingodawcą. Leasingodawca przekazuje prawo do korzystania z przedmiotu podlegającego leasingowi w zamian za określone z góry płatności w postaci czynszu leasingowego. W tym artykule skupimy się na kwestii leasingów samochodów osobistych i zmianach, które od 2022 roku, zachodzą w kwestii ich późniejszej sprzedaży.

Przed Nowym Ładem

Dotychczas obowiązujące zasady umożliwiały wykup auta do majątku prywatnego leasingobiorcy, po upłynięciu okresu leasingu, a następnie nieopodatkowaną jego sprzedaż po okresie sześciu miesięcy. Wtedy sprzedaży dokonywano już jako osoba prywatna, dzięki czemu zysk nie był obejmowany podatkiem dochodowym.

Od 1 stycznia 2022 r.

Główną zmianą wprowadzoną w Nowym Ładzie jest wydłużenie okresu oczekiwania, aż ewentualna sprzedaż nie będzie uznawana za przychód z działalności. gospodarczej. Okres ten z 6 miesięcy wydłużony został do aż 6 lat (5 lat liczone od roku, po którym została opłacona ostatnia rata leasingu). Oznacza to, że aby sprzedać samochód na korzystnych warunkach będzie trzeba czekać 5,5 roku dłużej. Zmianie ulegnie także kwestia podatku VAT przy wykupie pojazdu przez leasingobiorcę. Do końca 2021 r. był on naliczany względem ostatniej raty leasingowej, która stanowiła stosunkowo małą część wartości samochodu. Niestety wg. zasad Nowego Ładu, podatek VAT będzie naliczany od realnej wartości rynkowej samochodu, przez co jego kwota wzrośnie wielokrotnie.

Jakie będą skutki?

Nowe zasady dotyczące leasingu i własności będą miały drastyczne skutki dla transakcji na rynku motoryzacyjnym. Samochód po kilku latach umowy leasingowej, późniejszym włączeniu go do majątku prywatnego, a następnie okresie 6 lat użytkowania, aż do momentu zakończenia okresu podlegającego opodatkowaniu bardzo mocno straci na wartości – zarówno ze względu na „wiek” jak i przebieg. W wielu przypadkach, sprzedaż takiego pojazdu może być najzwyczajniej w świecie nieopłacalna.

Przewiduje się, iż z tego powodu leasingobiorcy co raz częściej będą wybierać leasing w formie operacyjnej z wysokim wykupem. Jest to znacznie elastyczniejsza forma, ponieważ oznacza niższe raty miesięczne oraz możliwość, zamiast konieczności wykupu.

Zachodzące zmiany nie oznaczają jednak, że leasing samochodu osobowego nie będzie już opłacalny. Wciąż pozostaje on opłacalną formą inwestycji, a opłacalność zostaje ograniczona jedynie w przypadku wykupu auta do majątku prywatnego. Należy pamiętać o możliwości obniżenia kosztów działalności i wrzucenia wydatków przeznaczanych na leasing, do kosztów uzyskania przychodu. Istotne jest jednak to, iż po wycofaniu danego pojazdu z działalności firmy, właściciel przedsiębiorstwa traci opisaną przed chwilą możliwość.

Czy istnieje możliwość, aby obejść przepisy?

Jak w wielu przypadkach, tak i w Nowym Ładzie istnieją luki prawne. Aby dokonać sprzedaży na warunkach zbliżonych do obowiązujących do 31.12.2021 roku należy przekazać leasingowany samochód bliskiej osobie w formie darowizny, która będzie mogła dokonać nieopodatkowanej sprzedaży po upłynięciu okresu 6 miesięcy. Należy oczywiście pamiętać o opodatkowaniu darowizny, jednak kalkulacja pokaże, iż wciąż jest to o wiele bardziej opłacalny sposób niż odczekanie okresu 6 lat.