Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku.

Kategoria: | |
Program do faktur
Z rozliczenia w formie ryczałtu ewidencjonowanego każdego roku decyduje się korzystać coraz większe grono osób. Dzieje się tak, ponieważ taka forma opodatkowania przedsiębiorców jest tańsza od pozostałych. Jeżeli chodzi o ryczałt ewidencjonowany to należy o nim powiedzieć przede wszystkim to, że jest to nic innego, jak uproszczona forma opodatkowania, która formę rozliczania podatku od osiąganego przychodu.

Należy również zaznaczyć, że podczas takiej sytuacji, przedsiębiorcy nie mają sposobności do pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. W 2022 roku zostały wprowadzone pewne zmiany odnoszące się do tej formy opodatkowania. Zmianami takimi jest w szczególności wprowadzenie dwóch nowych stawek opodatkowania.

Nowe stawki podatkowe - 17 i 14 proc.

Stawka przyjęta przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jest w głównej mierze uzależniona od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy, ale również od tego, jaka jest podstawa prawna PWKiU. Jeżeli chodzi o stawkę 14 proc. w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego to należy powiedzieć przede wszystkim to, że są nią objęte zyski, które wynikają ze świadczenia usług medycznych. Oprócz tego stawka ta ma odniesienie także w stosunku do grup zawodowych, które zajmują się między innymi różnorodnymi badaniami, bądź też analizą techniczną. Z kolei w przypadku stawki 17 proc. można powiedzieć w szczególności to, że zostały nią objęte zyski w ramach zawodu, który wykonujemy osobiście.

Nowe stawka podatkowa 15 procent

W przypadku stawki podatkowej 15 proc trzeba powiedzieć, że obejmuje ona takie firmy, które specjalizują się w świadczeniu usług związanych zarówno z technologiami, jak również szeroko pojętym zakresem IT. W związku z tym można tutaj zaliczyć między innymi programowanie gier komputerowych, czy też oprogramowania ogólnego. Trzeba także zaznaczyć przede wszystkim to, że ta stawka podatkowa odnosi się również do zawodów, które odznaczają się pomocą społeczną, która jest wykonywana w ramach wolnego zawodu.

Jaka zamiana zaszła odnośnie definicji związanej z wykonywaniem wolnego zawodu odnoszącego się do ryczałtu ewidencjonowanego?

W 2022 zaszła zmiana odnosząca się do definicji związanej z wykonywaniem wolnego zawodu odnoszącego się do ryczałtu ewidencjonowanego. W chwili obecnej przez wolny zawód należy rozumieć nic innego, jak pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym działalność taka powinna być wykonywana samodzielnie. W związku z tym bez zatrudniania innych osób. Przed wprowadzeniem tej zmiany przez wolny zawód traktowano na przykład stomatologów, czy też architektów.

Natomiast w obecnej chwili zawodów tych już nie traktuje się w taki sposób. W związku ze wprowadzonymi zmianami w 2022 roku osoby, które chciałaby zostać objęte ryczałtem ewidencjonowanym powinny dokładnie zapoznać się z treścią wprowadzonych zmian, ale również powinny w sposób rzetelny przeanalizować nowelizację odnoszącą się do świeżych stawek. Gdyż dla wielu osób wprowadzone zmiany mogą okazać się dość mylące i pod wieloma względami skomplikowane. Aczkolwiek należy dodać, że mimo tych wszystkich aspektów, ryczałt ewidencjonowany w dalszym ciągu wydaje się bardzo korzystną formą opodatkowania, z której z całą pewnością chętnie będą korzystać niezliczone ilości osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Rozwiązanie takie z całą pewnością będzie korzystne dla tego grona przedsiębiorców, którzy nie generują dużych kosztów związanych z prowadzeniem własnej firmy. Za pomocą takiego rozwiązania będą oni w stanie płacić niższe stawki podatku dochodowego.