Wykreślenie z rejestru CIDG

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Jeśli masz firmę to musisz wiedzieć, że czasem mogą Cię spotkać sytuacje, kiedy będziesz musiał zaprzestać działalności gospodarczej. Oczywistym przypadkiem jest nieudany biznes, ale może to być także przekształcenie działalności w inną formę prawną.

Zamknięcie firmy i zaprzestanie produkcji czy świadczenia usług oraz zakończenie dokumentacji to jednak nie wszystko - zaprzestając działalności, musisz dokonać kilku ważnych formalności.

Formularz CEIDG-1

Formularz ten jest wnioskiem o wykreślenie z rejestru CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tego samego wniosku użyłeś, rejestrując swoją działalność po jej założeniu. Służy on także do zmiany danych oraz zawieszenia lub wznawiania działalności. Przy likwidacji swojej firmy musisz podać datę ostatniego dnia wykonywania działalności - musi ona przypadać w ciągu tygodnia poprzedzającego składanie wniosku. Ważne jest to, że nie możesz zaprzestać wykonywania działalności dopiero po złożeniu wniosku.

Formularz CEIDG-1 możesz złożyć online lub w urzędzie gminy. Wniosek zostanie sprawdzony i jeśli będzie poprawny, zostaniesz wykreślony z CEIDG - dane nie są fizycznie usuwane, do systemu wprowadzania jest jedynie informacja o wykreśleniu. Wykreślenie następuje w chwili zamieszczenia tych danych. Dane o likwidacji działalności przekazywane są do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Inne formularze

Przy likwidacji działalności powinieneś wykreślić spółkę również z rejestru REGON poprzez złożenie formularza RG-OP. Ponadto jeśli byłeś płatnikiem VAT, musisz złożyć formularz VAT-Z, a jeśli zatrudniałeś pracowników - składasz formularz ZUS-ZWUA w celu ich wyrejestrowania.
Wykreślenie z CEIDG

Wykreślenie z rejestru CEIDG może nastąpić nie tylko na Twój własny wniosek, ale także w przypadku wystąpienia kilku innych sytuacji. Jeśli orzeczono w stosunku do Ciebie zakaz wykonywania działalności gospodarczej lub utraciłeś do tego uprawnienia, może zapaść decyzja, by wykreślić Cię z CEIDG. Podobnie w przypadku, gdy na stałe zaprzestaniesz wykonywania działalności lub gdy Twoja działalność jest zawieszona i nie złożysz wniosku o jej wznowienie w ciągu 24 miesięcy.