Wydatki o charakterze osobistym w kosztach firmowych

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Prowadzenie firmy związane jest z koniecznością ponoszenia różnorodnych kosztów, które mogą mieć charakter podatkowy bądź niepodatkowy. Wśród tych, które budzą najwięcej kontrowersji zarówno wśród podatników, jak i samych organów skarbowych, są wydatki o charakterze osobistym.

Czy mogą one obniżać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym? Kiedy tego typu wydatki można ująć w księgach rachunkowych?

Wydatki osobiste, a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszt ma charakter podatkowy, jeśli służy osiągnięciu przychodu bądź zabezpieczeniu jego źródła. Musi więc być nierozerwalnie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, a co więcej, nie może podlegać ustawowym wyłączeniom. Tymczasem wydatki o charakterze osobistym, w mniemaniu organów skarbowych, zwykle nie spełniają warunków, aby móc zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Do tego typu wydatków można zaliczyć:
  • zakup polisy na życie dla przedsiębiorcy i członków jego rodziny
  • okulary korekcyjne
  • karnety na siłownię czy do SPA
  • abonament medyczny dla przedsiębiorcy i członków rodziny
  • wizyty u lekarza
  • wyjazd na wakacje
Warto tutaj przytoczyć Interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2009 r.,sygn. ITPB1/415-790/08/AK, która jasno mówi, iż wydatki na okulary korekcyjne służą zabezpieczeniu zdrowia przedsiębiorcy, a wszelkie koszty związane z takim działaniem mają charakter osobisty, zatem nie mogą obniżyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wydatek osobisty czy firmowy?

Niektóre wydatki, jakie ponosi przedsiębiorca, choć mogą wykazywać charakter osobisty, związane są bezpośrednio lub pośrednio z osiągnięciem przychodu, dlatego też mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Mowa tutaj na przykład o szczepionkach, jakie musi przyjąć przedsiębiorca, planujący podróż służbową do egzotycznych krajów. Co istotne, podróż ta musi mieć charakter służbowy - podczas niej mogą na przykład odbywać się ważne negocjacje. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie ochrony mienia, chciałby zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na zakup karnetu na siłownię. Jak twierdzi organ podatkowy (Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2010 r., sygn. IPPB1/415-17/10-2/AM), jest to możliwe. Zawsze należy więc wziąć pod uwagę specyfikę branży oraz zadać sobie pytanie, jaki rzeczywiście charakter ma dany wydatek. W razie potrzeby przedsiębiorca ma prawo wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Wydatki osobiste w kosztach firmy - ujęcie rachunkowe

Wydatki osobiste mają duże znaczenie nie tylko w ujęciu podatkowym, ale również bilansowym. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe powinny prezentować rzetelny obraz sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. Dlatego też ujmowanie w nich wydatków o charakterze osobistym nie może mieć miejsca, bowiem wpływają one w pewnym stopniu na wynik finansowy firmy. Nawet, jeśli koszty te nie mają charakteru podatkowego, mogą na drodze badania, które przeprowadza biegły rewident, zostać wykluczone z ksiąg rachunkowych. Co więcej, ujmowanie ich w księgach jest niezgodne z etyką zawodu księgowego. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku ujęcia podatkowego, należy zastanowić się, w jakim stopniu dany wydatek może mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tutaj także wiele zależy od branży i od tego, czy poniesienie wydatku przyczynia się do osiągnięcia przez firmę przychodu.