Ryczałt ewidencjonowany - kompendium wiedzy

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Z ryczałtu ewidencjonowanego każdego roku decyduje się korzystać coraz większe grono osób, które prowadzi swoją działalność gospodarczą. Ryczałt ewidencjonowany to z całą pewnością idealne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie generują dużych kosztów związanych z prowadzeniem swojego przedsiębiorstwa.

Podczas zastosowania takiego rozliczania się należy pamiętać, że mamy sposobność do odliczenia od należnej kwoty wydatków, jeżeli nie zostały one wcześniej odjęte od dochodu, bądź też nie zostały uznane, jako koszty uzyskania przychodu.

O co można pomniejszyć podstawę opodatkowania?

Otóż, podstawę opodatkowania można pomniejszyć o takie aspekty jak: ulga abolicyjna, składka na ubezpieczenie społeczne, jak również ulgi, które zostały wskazane w art.26 ustawy o PIT. Trzeba jednakże zaznaczyć jedną bardzo istotną rzecz, a mianowicie taką, że nie ma możliwości odliczenia podatku o koszty uzyskania przychodu w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego.

Kto nie może zostać objęty ryczałtem ewidencjonowanym?

Jest pewne grono przedsiębiorców, którzy nie mogą zostać objęci ryczałtem ewidencjonowanym. Można tutaj zaliczyć wykonywanie takich zawodów jak: prowadzenia aptek, sprzedaż wartości dewizowych, kupno wartości dewizowych, handel pojazdami mechanicznymi, ale również tworzenie różnorodnych wyrobów, które zostały objęte podatkiem akcyzowym. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ryczałtem ewidencjonowanym nie mają możliwości zostać objęte takie osoby, które rozwiązały umowę o pracę, następnie założyły własne przedsiębiorstwo, lecz dalej chciałyby prowadzić pewne działania względem swojego byłego pracodawcy. Dlatego podczas zaistnienia takiej sytuacji, osoby te są do końca roku podatkowego objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych.

Zgłoszenie chęci opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Przedsiębiorcy, którzy chcą zostać objęci ryczałtem ewidencjonowanym powinny tego dokonać najpóźniej dzień przed planowaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Trzeba także zaznaczyć, że do takiego działania niezbędne będzie wypełnienie wniosku określanego, jako CEIDG-1. Wniosek taki służy do niczego innego, jak po prostu do rejestracji naszej firmy. Warto zaznaczyć, iż to, że na początku prowadzenia działalności gospodarczej zdecydowaliśmy się na ryczałt ewidencjonowany, wcale nie oznacza, że w raz z biegiem czasu nie będziemy mogli takiego opodatkowania zmienić, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Otóż, w przypadku zmiany systemu opodatkowania należy zgłosić taką chęć do 20. dni każdego miesiąca do naczelnika urzędu skarbowego. Żądanie takie powinno zostać wniesione do urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Ważne informacje odnoszące się do ryczałtu ewidencjonowanego

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że przedsiębiorca ma obowiązek za każdym razem zachować wszystkie dowody zakupu towarów (np. gdy prowadzona przez nas działalność gospodarcza specjalizuje się w sprzedaży internetowej). Działanie takie jest potrzebne, gdyby niespodziewanie zastała nas kontrola skarbowa. Warto też zaznaczyć to, że przedsiębiorca objęty ryczałtem ewidencjonowanym ma sposobność wyboru tego, w jakim systemie będzie następowało rozliczanie podatkowe. Osoba taka ma możliwość rozliczania się z urzędem skarbowym zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie. W zależności od tego, jakie rozwiązanie będzie dla takiej konkretnej osoby wygodniejsze. Jednakże największa liczba osób wybiera rozliczenie w formie miesięcznej.