Windykacja b2b - na czym polega?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Z pojęciem windykacji spotkał się prawdopodobnie każdy, kto kiedykolwiek występował w roli dłużnika. Mówiąc prostym językiem jest to ściągnięcie długów nieuregulowanych w wyznaczonym terminie, będące alternatywą dla czynności egzekucyjnych wykonywanych w trybie sądowym.

Dotyczy dochodzenia należności wynikających ze zobowiązań cywilnoprawnych w tym długów przedawnionych (w tym przypadku jednak, dużą rolę odgrywa dobra wola dłużnika). Windykacja jest łańcuchem wielu czynności, jednak trzeba pamiętać, iż windykatorzy mają ograniczone prawa w stosunku do komorników, przede wszystkim nie mają prawa:
  • zająć części, ani całości majątku dłużnika
  • dokonać eksmisji dłużnika
  • zastraszać, nękać ani grozić dłużnikowi
  • nachodzić dłużnika

Windykacja, a windykacja b2b

Chociaż nazewnictwo może brzmieć tajemniczo jest to bardzo prosta różnica. Windykacja b2b wyróżnia się grupą podmiotów podlegających danemu działaniu. Windykacja w najczęstszym rozumieniu odnosi się do relacji przedsiębiorstwo – osoba fizyczna, ale w tym przypadku mowa o kontraktach pomiędzy dwoma lub większą ilością przedsiębiorstw (z ang. business-to-business). Warto zaznaczyć, że windykacja b2b dotyczy również zobowiązań opierających się na zagranicznych walutach.

Na podstawie tego, co dotychczas powiedzieliśmy możemy stwierdzić, że tyczy się przede wszystkim 3 rodzajów działalności:
  • spółek kapitałowych (w tym akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • korporacji
  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Należy pamiętać, że aby windykacja była możliwa, wszystkie uczestniczące podmioty muszą być w tej kwestii związane ze sobą odpowiednią umową gospodarczą w ramach wykonywanej działalności.

Zasady działania

Windykacja b2b, jak standardowe działania windykacyjne, służy przede wszystkim do poprzedzenia działalności sądowych i opiera się na kilku zasadniczych krokach. Najpierw wzywa się dłużnika, aby uregulował zobowiązanie wobec wierzyciela w wyznaczonym terminie. Możliwe jest w tym momencie zawarcie ugody polegające np. na rozłożenie płatności na raty, a w skrajnych przypadkach na zmniejszenie kwoty długu. Jednocześnie istnieje obowiązek poinformowania dłużnika, o skierowaniu sprawy do sądu w przypadku niewywiązania się z umowy. Podmiot chcący wyegzekwować swój dług ma prawo złożyć wniosek do sądu od razu, jednak w przypadku Polski, o wiele sprawniejsze działania podejmują firmy windykacyjne niż odpowiedni organ wymiaru sprawiedliwości. W tym momencie kierujemy się do firmy windykacyjnej. Jaka jest jej rola? Zajmuje się przede wszystkim negocjacjami i mediacjami pomiędzy stronami sprawy, a nie raz także nadzorem procesu spłaty długu (przypadek podziału na raty).

Koszty

Koszt owego działania najczęściej zależy od takich czynników jak: rodzaj sprawy, wielkość zadłużenia, a nawet zachowanie dłużnika. Często firmy windykacyjne kierują się zasadą, że im oporniejszy jest podmiot ścigany, tym większe są koszty usług windykacyjnych. Windykacja b2b jest naturalnie droższa, gdyż zobowiązania między przedsiębiorstwami z reguły opiewają na o wiele wyższe kwoty niż w przypadku osób fizycznych. Wycena takich działań jest w każdym przypadku. Windykator dokonuje jej po zapoznaniu się z dokumentacją i oszacowaniu szans na powodzenie działań. Najczęściej koszt usługi jest określonym procentem od ściąganego długu. Na początku sprawy, wierzyciel musi ponieść koszt względem firmy windykacyjnej, który można porównać do zaliczki. Jest to podstawowa zapłata za czas pracy windykatora, niezwrotna w przypadku niepowodzenia ściągania długu. Warto pamiętać, że koszt ten, na późniejszym etapie postępowania można wliczyć do kwoty długu.