Przekroczenie pierwszego progu podatkowego w 2022 - jak obliczyć?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Jak obliczyć przekroczenie pierwszego progu podatkowego w 2022 r.?
Jaka kwota w 2022 r.?

Zmianie uległa kwota powodująca przekroczenie progu podatkowego. Do końca roku 2021 kwota ta wynosiła 85 528 zł. Od 1 stycznia 2022 r. drugi próg podatkowy jest liczony od 120 000 zł. Oznacza to, że do kwoty 120 000 zł rocznie wynagrodzenia są opodatkowane podatkiem 17%, a wszystkie dochody powyżej tej kwoty podatkiem 32 %.

Czy to oznacza, że zarabiając 12 000 zł brutto miesięcznie wejdę w drugi próg podatkowy w listopadzie? Niekoniecznie.

Jakich dochodów dotyczy?

Wliczane do kwoty 120 tyś zł są wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu. Należy upewnić się, co oznacza słowo dochód.

Wynagrodzenie brutto widniejące na umowie o pracę jest to przychód. Staje się ono dochodem dopiero po odjęciu składek społecznych oraz kosztów uzyskania przychodów.

I dopiero taki dochód po zsumowaniu narastająco od początku roku może stać się podstawą do opłacania wyższego podatku.

Co odejmujemy od przychodu?

Celem uzyskania dochodu należy od przychodu (kwoty brutto na umowie) odjąć składki: na ubezpieczenie emerytalne (9,76 %); rentowe (1,5 %); (chorobowe 2,45%) oraz koszty uzyskania przychodów podstawowe 250 zł lub powiększone 300 zł w przypadku dojeżdżania do miejsca pracy poza miejscowość zamieszkania.

Czy jakieś przychody nie podlegają opodatkowaniu?

Tak. Przychodami takimi jest np. odprawa pośmiertna wypłacana członkom rodziny zmarłego.

Czy do przychodu sumuje się wszystkie źródła wynagradzania?

Tak. Oznacza to, że jeżeli u jednego i drugiego pracodawcy osiągnie sie przychód w pierwszym progu podatkowym, ale suma tych przychodów przekroczy 120000 zł to od nadwyżki ponad tą kwotę trzeba będzie przy zeznaniu rocznym zapłacić podatek w wysokości 32 %.

Przykład

Pani Teresa mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i zarabia każdego miesiąca 15 000 zł brutto. Przychód Pani Teresy wynosi 15000 zł .

Składki na ubezpieczenia:
 • emerytalne : 1 464,00 zł
 • rentowe : 225,00 zł
 • chorobowe : 367,50 zł
Koszty uzyskania przychodów podwyższone - 300 zł

Po odjęciu składek społecznych oraz kosztów dochód Pani Teresy wynosi: 12 643,50 zł, zaokrąglamy go do pełnej złotówki, więc wynosi 12 644 zł. Podatek 17 % od takiej kwoty wynosi 2149 zł, natomiast po przekroczeniu progu podatkowego podatek 32% wyniesie 4041 zł.

Patrząc na wynagrodzenia Pani Teresy, narastająco otrzyma ona w sumie dochód:
 • styczeń 12 644 zł
 • luty 25 288 zł
 • marzec 37 932 zł
 • kwiecień 50 576 zł
 • maj 63 220 zł
 • czerwiec 75 864 zł
 • lipiec 88 508 zł
 • sierpień 101 152 zł
 • wrzesień 113 796 zł
 • październik 126 440 zł
Oznacza to, że w październiku nastąpi przekroczenie progu. Za część wynagrodzenia z października zostanie zapłacony podatek 17% - dochód 6 204 zł x 17% = 1055 zł, a za nadwyżkę (6 440 zł) podatek 32 % w wysokości 2061 zł. W sumie Pani Teresa zapłaci w październiku zaliczkę w wysokości 3116 zł. Wyższy podatek będzie już też dotyczyć całego wynagrodzenia z listopada i grudnia.

Stąd często okazuje się, że osoby zarabiające wyższe wynagrodzenia pod koniec roku otrzymują niższą kwotę do ręki. Co ważne istotna jest data wypłacenia wynagrodzenia, a nie nabycia do niego prawa.

Np. wynagrodzenie za grudzień 2021 wypłacone w styczniu 2022 będzie już liczone jako przychód za 2022 rok mimo, że należy się za rok poprzedni. Kwota do progu będzie wyzerowana, zatem to wynagrodzenie będzie wypłacone z progiem podaktkowym 17%.

Duże wahanie w wysokości nowego progu w stosunku do roku poprzedniego sprawia, że coraz mniej osób opłaca wysoki podatek 32 %.