Polski Ład – najistotniejsze zmiany w 2022 roku

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie tzw. Polski Ład. Jedną z kluczowych zmian podatkowych to podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł. jak również podwyższenie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. złotych. Co jeszcze znalazło się w Polskim Ładzie? Oto najważniejsze zmiany.

Zmiana kwoty wolnej od podatku.

Dotychczas każdego miesiąca zaliczka na podatek mogła być obniżona o część składki zdrowotnej (ok. 6,7 % wynagrodzenia brutto) oraz ulgę 43,76 zł. Obecnie dla każdego jest to ulga 425 zł miesięcznie. Oznacza to zysk dla wynagrodzeń do kwoty ok. 3200 zł brutto, a brak zmian lub stratę dla wyższych wynagrodzeń.

WAŻNE! W przypadku pobierania emerytury/renty, innych tego typu świadczeń lub zatrudnienia w kilku zakładach pracy ze wspomnianej ulgi można korzystać tylko w jednym miejscu. W takim przypadku warto w jednym miejscu wycofać zgłoszenie do ulgi, brak wycofania będzie oznaczał dopłatę przy rozliczeniu w kwietniu 2023 w kwocie 5 tyś zł.

Możliwość zrezygnowania z kosztów uzyskania przychodów

Każdy ma teraz możliwość zrezygnowania z podstawowych kosztów uzyskania przychodów (250 zł).

Z umowy zlecenie nie można odliczać od podstawy opodatkowania części składki zdrowotnej

Skutkuje to tym, że coraz mniej opłaca się zawieranie umów zlecenie, ponieważ płaci się od nich większy podatek niż od umów o pracę zawartych w takiej samej kwocie. To skutkuje tym, że zatrudniony na umowie zlecenie otrzymuje mniej „na rękę”.

Ulga dla klasy średniej

Ulga dotyczy osób, które miesięcznie zarabiają w przedziale 5701,00 zł brutto – 11 141,00 zł brutto. Ulga naliczana jest automatycznie, w oparciu o miesięczne wynagrodzenie. Nawet jeśli ktoś normalnie zarabia np. 3500 zł brutto, a jednego miesiąca otrzyma wynagrodzenie 6000 zł brutto zostanie mu naliczona za ten jeden miesiąc ulga dla klasy średniej.

Na koniec roku przy rozliczaniu PIT-11 Urząd Skarbowy sprawdza prawo do ulgi w rozliczeniu ROCZNYM.

Oznacza to, że sprawdza ile w ciągu roku pracownik zarobił. Jeżeli roczne wynagrodzenie podzielone na 12 miesięcy nie mieści się w tych granicach (5701 zł -11 141 zł brutto/msc) otrzymaną ulgę trzeba zwrócić.

PRZYKŁAD: Jeśli pracownik zarabia 6000 zł brutto – ma prawo do ulgi. ale np. trafia na cały miesiąc na zasiłek chorobowy lub traci pracę w trakcie roku wtedy okazuje się, że w rozliczeniu rocznym nie miał prawa do ulgi i będzie musiał ją zwrócić (przy wynagrodzeniu na tym poziomie ulga miesięcznie wynosi ok. 500 zł, więc zwrot podatku od niej będzie spory).

Ulga dla klasy średniej naliczana jest automatycznie, chyba, że pracownik wystąpi z wnioskiem o niestosowanie ulgi.

Zwiększenie kwoty przychodu po przekroczeniu której nie pobiera się składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W 2021 było to 157 770 zł, w 2022 wynosi 177 600 zł

Nowe ulgi
 • Ulga dla emerytów – ulga zwalniająca z opłacania od wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy

 • Skorzystać może osoba, która:

  - Osiąga dochód maksymalnie 120 000 zł rocznie
  - Mimo posiadania uprawnień do pobierania emerytury jej nie pobiera i w dalszym ciągu pracuje

 • Ulga na powrót – obowiązująca przez 4 lata ulga zwalniająca z opłacania od wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy (zaliczka nie jest pobierana do osiągnięcia rocznego dochodu 85 528 zł)

  Skorzystać może osoba, która:

  - Osiąga dochód maksymalnie 120 000 zł rocznie
  - Mieszkała przez co najmniej 3 lata w jednym z krajów wymienionych w ustawie
  - Posiada dowód dokumentujący miejsce zamieszkania w wyżej wymienionych krajach
  - Nie korzystała wcześniej z tej ulgi

 • Ulga dla rodzin – ulga zwalniająca z opłacania od wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy (zaliczka nie jest pobierana do osiągnięcia rocznego dochodu 85 528 zł)

 • Skorzystać może osoba, która:

  - Posiada czwórkę dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 r.ż. jeśli dziecko się uczy
  - Osiąga dochód maksymalnie 120 000 zł rocznie