Terminy zapłaty na umowie

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Działanie na rynku w Polsce niejako wymusza kontakty z innymi firmami, a te należy zabezpieczać umowami. Przedmioty wykonania umowy mogą być naprawdę różne, podobnie jak ich szczegółowa zawartość, ale z punktu widzenia prawa bardzo ważne są terminy. Warto na nie zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę przygotowaną przez każdego z partnerów biznesowych oraz w przypadku samodzielnego przygotowywania umów dla poszczególnych kontrahentów. Jakie terminy umów obowiązują w Polsce? O tym w dzisiejszym artykule.

Polskie prawo o terminach płatności

W Polsce obowiązują przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która to wprowadza pojęcie dwóch „progów” płatności: o terminach powyżej 30 dni oraz o terminach powyżej 60 dni. Zdaniem wielu osób ustawa ma na celu zniechęcenie do ustalania zbyt odległych terminów płatności w umowach pomiędzy kontrahentami na rynku.

Termin zapłaty w umowie: wiele zależy od sytuacji

W Polskim prawie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, ile dni powinno być dane kontrahentowi na zapłatę faktury, a co za tym idzie – jaki termin płatności powinien zostać wpisany do umowy. Prawodawca przewiduje różne sytuacje, a co za tym idzie – różne terminy zapłaty. W przypadku współdziałania dwóch podobnych do siebie pod względem wielkości firm najczęściej przyjmuje się termin zapłaty do 60 dni. Współpraca dużych firm może jednak opierać się na innych zasadach – w umowie można ustalić dłuższy termin na dokonanie płatności. Będzie to szczególnie korzystne dla nabywców lub odbiorców usług czy towarów o dużej wartości.

Umowy w praktyce: jak wygląda ustalenie terminu płatności?

W polskiej praktyce ustalenie terminu płatności może wyglądać w różnoraki sposób. Najbardziej pożądaną sytuacją byłoby zorganizowanie spotkania i osobiste ustalenie terminu płatności faktur, jaki zostanie ujęty w mowie. Często jednak do takiej sytuacji nie dochodzi, a termin zostaje ustalony z góry przez „silniejszego” przedsiębiorcę, który ma lepszą pozycję na rynku. Jego kontrahent może jednak oczywiście negocjować przedłużenie lub skrócenie terminu płatności. Z perspektywy dostawcy korzystne będą krótkie terminy, ponieważ w niedługim czasie od dostawy i przedstawienia faktury dostanie on środki na konto, a w przypadku braku zapłaty – może naliczyć odsetki.

Transakcje z podmiotem publicznym: jaki termin zapłaty?

Gdy kontrahentem jest podmiot publiczny termin zapłaty ujęty w umowie oraz na fakturach czy rachunkach nie może przekroczyć 30 dni. Jednak prawie od każdej reguły są wyjątki. W tym przypadku również – gdy przedłużenie terminu jest obiektywnie uzasadnione, prawodawca dopuszcza dłuższy termin na zapłatę, ale nie może on wykroczyć ponad 60 dni. Publiczne podmioty lecznicze mają właśnie taki termin na zapłatę faktur wynikających z umów z kontrahentami.

Terminy – ważne z uwagi na sprawozdawczość

Rok 2021 przyniósł ważną zmianę w polskim prawie – obecnie niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani do składania specjalnego sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zobligowane są do tego wszystkie podatkowe grupy kapitałowe, ale również niektórzy z podatników CIT. Chodzi tutaj o te podmioty, które są podatnikami dochodowego od osób prawnych, a przy tym ich wartość przychodu w roku podatkowym poprzedzającym składanie sprawozdania wyniosła więcej niż równowartość 50 mln euro. podatkowe grupy kapitałowe będące podatnikami CIT oczywiście również są zobligowane do składania sprawozdania.