Wydatki na klimatyzację także możesz odliczyć

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Zakup klimatyzacji do firmowego auta, jej instalacja włącznie z użytkowaniem a także serwis mogą stać się podstawą do obniżenia podatku dzięki włączeniu do kosztu uzyskania przychodu. Warunkiem odliczeń jest to by jej użytkowanie wiązało się bezpośrednio z funkcjonowaniem firmy.

Amortyzacja może tutaj przebiegać dwustopniowo. Pierwszy sposób dotyczy zakupu klimatyzatora do wartości 3500 zł. Wówczas klimatyzator nie jest traktowany jako środek trwały - może więc zostać rozliczony jednorazowo w pełnej wysokości. Tego odliczenia nie mogą dokonać jednak wszyscy przedsiębiorcy a jedynie przedsiębiorcy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy.

Drugi sposób to stopniowe odpisy amortyzacyjne (w kolejnych miesiącach) stosowany przez wszystkie pozostałe grupy przedsiębiorców. Przypomnijmy również, że zakup tego rodzaju może zostać zaliczony do środków trwałych firmy i wówczas jest objęty 10% stawką amortyzacyjną. Nabycie klimatyzacji ma także swoje odzwierciedlenie w odniesieniu do zwiększenia majątku przedsiębiorstwa. Jego zwiększenie następuje bowiem wedle przepisów wówczas, kiedy kwota jego nabycia przekracza 3500 zł w bieżącym roku podatkowym, np. budynek będący składnikiem majątku trwałego przedsiębiorstwa w którym klimatyzator zainstalowano.

Wartość tego budynku będzie większa gdyż klimatyzacja będzie wówczas ulepszeniem istniejącego środka trwałego tj. budynku w konsekwencji czego budynek jako odrębny środek trwały podlegać będzie większym kwotom odpisów z tytułu amortyzacji budynku jako całości.