Wydatki które odliczysz bez faktur

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Zwykle, aby przedsiębiorca mógł zaliczyć ponoszone przez siebie wydatki do kosztów uzyskania przychodów musi posiadać stosowny dokument stwierdzający fakt powstania tych kosztów tj. fakturę

Niektóre wydatki da się jednak udokumentować inną formą – chociażby poprzez potwierdzenie wykonania przelewu. Taką właśnie możliwość przedsiębiorca ma w sytuacji
dokonywania comiesięcznych opłat z tytułu mediów niezależnie od miejsca prowadzenia firmy (woda, gaz, prąd) gdzie faktura jest zbędna – najważniejsze aby istniało potwierdzenie faktu zapłaty przekazem pocztowym czy kanałem elektronicznym.

Program do fakturowania

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Analogicznie można postąpić w przypadku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne – wystarczy potwierdzenie przelewu na właściwe konto Zakładu Ubezpieczeń. W wydatkach możemy ująć także benzynę zakupioną na zagranicznej stacji paliwowej – dokumentem stwierdzającym zakup nie musi być faktura, może być nią zwykły paragon fiskalny o ile umieścimy na jego odwrocie numer rejestracyjny naszego samochodu oraz podamy dane sprzedawcy.

Bardzo zbliżona do opisanej wyżej jest podróż autobusem, pociągiem lub taksówką – prawo daje nam możliwość odliczenia tych kosztów na podstawie biletu o ile przejazd będzie odbywał się na trasie liczącej ponad 50 km a bilet będzie zawierał informacje o długości trasy przejazdu, wartości podatku i kwoty do uiszczenia jak też dane firmy wykonującej transport na danej trasie – na bilecie musi znaleźć się także jej NIP.

To jednak nie wszystko – w kosztach firmowych możemy ująć wydatki związane ze środkami czystości – możemy zrobić to poprzez zwykły fiskalny paragon – będzie on ważny jednak tylko wówczas gdy na odwrocie zawrzemy dane sprzedającego, wartość zakupu wraz z ceną jednostki, nazwę towaru jak też jego ilość.