Wycena przedsiębiorstwa - jaką metodę wybrać?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Odpowiednie wycenienie wartości firmy może być problematyczne, jeżeli nie wybierze się właściwej metody. Znanie wartości swojego przedsiębiorstwa jest potrzebne w wielu różnych sytuacjach.

Jeżeli pragniemy uzyskać kredyt z banku lub pozyskać dodatkowych inwestorów, to niezbędna jest znajomość wartości swojej firmy. Istnieje kilka metod wyceny i to, która z nich jest najlepszą opcją, zależy od tego, do jakich informacji mamy dostęp. Aby dokonać właściwego wyboru, warto zaznajomić się z zaletami i wadami poszczególnych metod wyceny.

Metoda dochodowa

Stanowi ona najpopularniejszą metodę wyceny wartości przedsiębiorstw, chociaż jest przy tym wyjątkowo skomplikowana. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody po właściwym zdyskontowaniu ich oczekiwaną stopą zwrotu. Jej popularność wymaga z racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się nie na wartości posiadanego majątku firmy w dni wyceny, ale jej przewidywanych dochodów w przyszłości.

Dzięki takiemu podejściu możliwe jest uzyskanie wartości zbliżonej do realnej wartości przedsiębiorstwa. Skomplikowana natura tego typu podejścia do wyceniania wartości przedsiębiorstwa wynika z problemów, które napotykamy podczas zbierania informacji, pozwalających przewidzieć jak będą wyglądały przyszłe dochody. Mianowicie chodzi o wiarygodność tych informacji, ponieważ wycena ta opiera się na różnych analizach, które zazwyczaj są zbytnio optymistyczne.

Ważne jest właściwe zanalizowanie nie tylko sytuacji przedsiębiorstwa, ale również sytuacji na rynku, na którym określona firma prowadzi swoją działalność gospodarczą. Z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce, im dłuższy okres prognozy, tym większe prawdopodobieństwo występowania błędów w analizie. Mimo to metoda dochodowa nadal pozostaje najpopularniejszym wariantem wyceny i jeżeli podejdzie się racjonalnie do wyników analiz, to możliwe jest jej skuteczne wykorzystanie.

Metoda majątkowa

To podejście oparte jest na aktywach posiadanych przez przedsiębiorstwo, czyli, innymi słowy, jego majątku. Korzystając z tej wyceny, należy ustalić, z ilu składników składa się majątek firmy i jaka jest ich poszczególna wartość. Następnie trzeba w ten sam sposób ustalić wartość zobowiązań firmy. Aktywa pomniejszone o zobowiązania będą stanowiły wartość przedsiębiorstwa. Niezwykle ważne jest poprawnie wycenienie wszystkich aktywów i zobowiązań tak, aby ich wycenione wartości były maksymalnie zbliżone do ich wartości rynkowych.

W innym przypadku osiągnięta wartość firmy może nie być poprawna. Metoda ta jest szczególnie praktyczna w przypadku przedsiębiorstw, w których aktywa trwałe stanowią znaczną część majątku firmy. Wtedy poprawna wycena wartości firmy jest znacznie łatwiejsza a wynik wiarygodniejszy.

Metoda porównawcza

Przy tym podejściu oprócz informacji o swoim przedsiębiorstwie należy mieć dostęp do informacji dotyczących innych firm działających w tej samej branży. Wartość przedsiębiorstwa jest ustalana poprzez porównanie go do innego, podobnego przedsiębiorstwa. Podejście porównawcze jest najłatwiejsze i najmniej czasochłonne ze wszystkich pozostałych metod. Wynika to między innymi z tego, że opiera się ono o rzeczywiste dane rynkowe.

Skutecznie wyeliminowane zostały elementy niepewności i szansy i ponieważ wycena nie dotyczy przyszłości, jest ona wiarygodniejsza. Kwestią kluczową jest odpowiedni dobór przedsiębiorstwa, względem którego porównywane będzie przedsiębiorstwo, którego wartość pragniemy poznać. W przypadku braku podobnych przedsiębiorstw metoda ta nie może zostać wykorzystana.